Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:sdilene_agendove_is_v_prenesene_pusobnosti [2019/10/10 13:04]
Tomáš Šedivec
nap:sdilene_agendove_is_v_prenesene_pusobnosti [2020/05/12 15:03] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Sdílené agendové IS v přenesené působnosti</​title>​ <​title>​Sdílené agendové IS v přenesené působnosti</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Sdílených agendových IS v přenesené působnosti ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis_is_prenesena_pusobnost}}
  
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdilene_agendove_IS_v_prenesene_pusobnosti|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla Sdílených agendových ​IS v přenesené působnosti ===== 
-</​WRAP>​ +{{page>nap:pravidla:​pravidla_is_prenesena_pusobnost}}
- +
- +
-Sdílené agendové informační systémy pro agendy v přenesené působnosti,​ jako jsou např. Živnostenský rejstřík, Evidence obyvatel, Evidence řidičů a Registr motorových vozidel, budou rozšířeny i na další agendy jejich ohlašovatele tak, že pokud je někdo ohlašovatelem agendy s výkonem v přenesené působnosti,​ musí zajistit i centrální agendový informační systém (jeho Middle-Office a agendový portál) s možností integrace na lokální systémy úřadů v území. +
- +
-===== Pohled na sdílené agendové ​IS v přenesené působnosti ===== +
- +
-{{ :nap-dokument:prenesena_pusobnost.png |}}+
  
 {{tag>"​Funkční celek" "​sdílené agendové IS" "​přenesená působnost"​}} {{tag>"​Funkční celek" "​sdílené agendové IS" "​přenesená působnost"​}}