Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:ros [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'ros' do 'nap:ros'
nap:ros [2020/05/13 15:51] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Registr osob</​title>​ <​title>​Registr osob</​title>​
  
-Registr osob je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad. Primárními editory jsou orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání,​ evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod.+Registr osob je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad. Primárními editory jsou orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání,​ evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod. Sekundárním editorem je Ministerstvo vnitra se systém Datových schránek (ISDS).
  
 Subjekty údajů vedených v registru osob jsou: Subjekty údajů vedených v registru osob jsou:
Řádek 13: Řádek 13:
  
 Referenčními údaji o právnických osobách jsou: Referenčními údaji o právnických osobách jsou:
-  *  obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,​ pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,​ +  *  obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,​ pokud není podnikající ​fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,​ 
-  *  jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,+  *  jméno, popřípadě jména, a příjmení ​podnikající ​fyzické osoby nebo zahraniční osobu organizační složku zahraniční osoby; jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel, ​
   *  agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,   *  agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
   *  identifikační číslo osoby,   *  identifikační číslo osoby,
Řádek 32: Řádek 32:
   *  datum ukončení provozování činnosti v provozovně,​   *  datum ukončení provozování činnosti v provozovně,​
   *  adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace,​ vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,​   *  adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace,​ vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,​
-  *  adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,​ popřípadě bydliště v zahraničí ​fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,+  *  adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,​ popřípadě bydliště v zahraničí ​podnikající fyzická osoba, zahraniční osoba organizační složka zahraniční osoby; jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
   *  přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.   *  přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.
 +
 +O právnických osobách se v registru osob vedou také údaje, které nejsou referenční:​
 +  * telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací.
 +
  
 V registru osob se dále vedou provozní údaje: V registru osob se dále vedou provozní údaje: