Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:referencni_udaje [2020/05/14 07:57]
Tomáš Šedivec
nap:referencni_udaje [2020/05/14 07:58] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 31: Řádek 31:
  
 Virtuální referenční údaje nemusí být explicitně zmíněny v zákoně jako obsah konkrétního základního registru, protože vznikají a zanikají s voláním dané služby [[nap:​iszr|ISZR]] nebo [[nap:​egsb|ISSS]]. Jsou tedy pouze obsahem popisu služby. Virtuální referenční údaje nemusí být explicitně zmíněny v zákoně jako obsah konkrétního základního registru, protože vznikají a zanikají s voláním dané služby [[nap:​iszr|ISZR]] nebo [[nap:​egsb|ISSS]]. Jsou tedy pouze obsahem popisu služby.
 +
 V současné době nedisponuje žádná služba [[nap:​iszr|ISZR]] nebo [[nap:​egsb|ISSS]] možností poskytnutí virtuálního referenčního údaje. S touto funkcionalitou se počítá v rámci rozvoje PPDF. V současné době nedisponuje žádná služba [[nap:​iszr|ISZR]] nebo [[nap:​egsb|ISSS]] možností poskytnutí virtuálního referenčního údaje. S touto funkcionalitou se počítá v rámci rozvoje PPDF.
  
Řádek 36: Řádek 37:
  
 Indikátor je referenční údaj vedený v základním registru, který slouží k informaci, že o subjektu jsou vedeny potenciálně důležité údaje v jiných informačních systémech. Smyslem údajů typu indikátor je předejít zbytečným dotazům do informačních systémů v případech,​ kdy v nich taková informace vedena není. Indikátor je referenční údaj vedený v základním registru, který slouží k informaci, že o subjektu jsou vedeny potenciálně důležité údaje v jiných informačních systémech. Smyslem údajů typu indikátor je předejít zbytečným dotazům do informačních systémů v případech,​ kdy v nich taková informace vedena není.
 +
 Za povolenou množinu indikátorů,​ včetně jejich názvů, zodpovídá správce základního registru. Za povolenou množinu indikátorů,​ včetně jejich názvů, zodpovídá správce základního registru.
 +
 Editorem údaje typu indikátor je správce informačního systému, který vede indikované údaje a do základního registru jsou zapisovány stejně jako údaje referenční,​ tedy automatickými procesy. Indikátor může být i virtuálním údajem základního registru a k jednomu subjektu se může vztahovat více indikátorů. Editorem údaje typu indikátor je správce informačního systému, který vede indikované údaje a do základního registru jsou zapisovány stejně jako údaje referenční,​ tedy automatickými procesy. Indikátor může být i virtuálním údajem základního registru a k jednomu subjektu se může vztahovat více indikátorů.