Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:fais [2019/10/08 07:45]
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
nap:fais [2020/05/14 08:28] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Formulářový agendový informační systém</​title>​ <​title>​Formulářový agendový informační systém</​title>​
  
-Formulářový AIS (FAIS) je komponentou [[nap:​iszr|ISZR]],​ který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umožňuje požádat o výdej více údajů ze základních registrů a následně zprostředkuje dávkové vydání těchto hromadných údajů. Využívá se pro případy, kdy je stanoveno zákonným zmocněním,​ že se využívají referenční údaje ve skupinách více subjektů. Takovým případem jsou například výdeje voličských seznamů.+Formulářový AIS (FAIS) je komponentou [[nap:​iszr|ISZR]],​ který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umožňuje požádat o výdej více údajů ze základních registrů a následně zprostředkuje dávkové vydání těchto hromadných údajů ​prostřednictvím [[nap:​elektronicke_ukony_a_dorucovani|datové schránky]]. Využívá se pro případy, kdy je stanoveno zákonným zmocněním,​ že se využívají referenční údaje ve skupinách více subjektů. Takovým případem jsou například výdeje voličských seznamů.
  
-FAIS dále slouží k vyřizování výdeje údajů ze základních registrů formou formulářových žádostí do datové schránky ​ZR a odpovědí do datové schránky žadatele. Takovým způsobem se kupříkladu vyřizují žádosti o výpisy údajů, přehledy o využití údajů apod.+FAIS dále slouží k vyřizování výdeje údajů ze základních registrů formou formulářových žádostí do datové schránky ​SZR a odpovědí do datové schránky žadatele. Takovým způsobem se kupříkladu vyřizují žádosti o výpisy údajů, přehledy o využití údajů apod. FAIS má rozhraní na [[nap:​system_spravy_dokumentu|spisovou službu]] dle [[https://​www.mvcr.cz/​clanek/​narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby]]
  
 FAIS tedy poskytuje mimo jiné: FAIS tedy poskytuje mimo jiné:
Řádek 9: Řádek 9:
   *  Voličské seznamy poskytované volebním orgánům obcí   *  Voličské seznamy poskytované volebním orgánům obcí
   *  Výdej hromadných dávek údajů podle oprávnění v příslušné agendě   *  Výdej hromadných dávek údajů podle oprávnění v příslušné agendě
-  *  Vyřízení žádosti subjektu údajů o výpis údajů ze základních registrů+  *  ​Vyřízení žádosti subjektu údajů o výpis údajů ze systémů připojených na referenční rozhraní, tedy celého PPDF 
   *  Sestavování přehledu výpisu využití údajů zasílaného do datové schránky subjektu údajů   *  Sestavování přehledu výpisu využití údajů zasílaného do datové schránky subjektu údajů
  
 FAIS funguje podle následujících bodů: FAIS funguje podle následujících bodů:
  
-  -  Žadatelem je sestavena žádost o výdej údajů, a ta je odeslána jako formulář do datové schránky ​ZR+  -  Žadatelem je sestavena žádost o výdej údajů, a ta je odeslána jako formulář do datové schránky ​SZR
   -  FAIS jako komponenta ISZR si vyzvedne datovou zprávu s formulářem žádosti a zpracuje žádost, přitom ověří oprávnění k údajům a výdej jednotlivých údajů   -  FAIS jako komponenta ISZR si vyzvedne datovou zprávu s formulářem žádosti a zpracuje žádost, přitom ověří oprávnění k údajům a výdej jednotlivých údajů
   -  FAIS po využití služeb ISZR sestaví odpověď, a tu v daném formátu zašle zpět do datové schránky žadatele.   -  FAIS po využití služeb ISZR sestaví odpověď, a tu v daném formátu zašle zpět do datové schránky žadatele.
  
 FAIS není primárně určen k využití agendovými informačními systémy, ale ke zpracování formulářových žádostí ověřených identitou odesílatele žádosti prostřednictvím jeho datové schránky. Pro využití výdeje údajů ze základních registrů slouží agendovým informačním systémům [[nap:​iszr|Služby vnějšího rozhraní ISZR]]. FAIS není primárně určen k využití agendovými informačními systémy, ale ke zpracování formulářových žádostí ověřených identitou odesílatele žádosti prostřednictvím jeho datové schránky. Pro využití výdeje údajů ze základních registrů slouží agendovým informačním systémům [[nap:​iszr|Služby vnějšího rozhraní ISZR]].
 +
 +FAIS bude zajišťovat odpovídající proces výdeje údajů prostřednictvím datových schránek pro veškeré údaje publikované na PPDF. 
  
 {{tag>​FAIS "​Referenční rozhraní"​ "​Funkční celek"​}} {{tag>​FAIS "​Referenční rozhraní"​ "​Funkční celek"​}}