Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nap:czechpoint [2019/11/25 18:15]
Tomáš Šedivec vytvořeno
nap:czechpoint [2020/04/28 14:24] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 31: Řádek 31:
 |Základní registry ​                                                 |Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)                                   ​|Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Volí se období, za které se výpis požaduje ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | |Základní registry ​                                                 |Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)                                   ​|Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Volí se období, za které se výpis požaduje ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 |Základní registry ​                                                 |Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)                                       ​|Český statistický úřad ​                        ​|Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Volí se období, za které se výpis požaduje. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | |Základní registry ​                                                 |Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)                                       ​|Český statistický úřad ​                        ​|Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Volí se období, za které se výpis požaduje. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
-|Základní registry ​                                                 |Žádost o změnu údajů v registru obyvatel ​                                         |Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +|Základní registry ​                                                 |Žádost o změnu údajů v registru obyvatel ​                                         |Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
-|Základní registry ​                                                 |Žádost o změnu v registru osob                                                    |Český statistický úřad ​                        ​|Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​|Osobě oprávněné jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +|Základní registry ​                                                 |Žádost o změnu v registru osob                                                    |Český statistický úřad ​                        ​|Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ​|Osobě oprávněné jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |Průkaz totožnosti. Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
-|Základní registry ​                                                 |Žádost o poskytování údajů ​třetí ​osobě ​                                           |Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu za každou další max. 50 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |+|Základní registry ​                                                 |Žádost o poskytování údajů ​jiné osobě ​                                           |Ministerstvo vnitra Odbor správních činností ​  ​|Žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 |Konverze na žádost a související služby ​                           |Centrální úložiště ověřovacích doložek ​                                           |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu ​       |Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech doložek o provedení konverze.\\ Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup konverze na adrese %%//​%%www.czechpoint.cz/​overovacidolozky/​. Pro kontrolu je nutné zadat do pole Identifikační číslo ověřovací doložky – číslo provedené konverze, které je umístěno na dokumentu pod 2D kódem. Systém pak zobrazí původní doložku o provedení konverze z centrálního úložiště ověřovacích doložek tak, jak byla vytvořena při samotné konverzi.\\ V případě, že nedojde ke shodě čísla v centrálním úložišti ověřovacích doložek s číslem doložky zadaným ke kontrole, tak se jedná o dokument, který v žádném případě nevznikl provedením konverze dokumentů.\\ V takovém případě nelze považovat kontrolovaný dokument za výstup z konverze dokumentů. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Identifikační číslo ověřovací doložky – číslo provedené konverze, které je umístěno na dokumentu pod 2D kódem ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech\\ a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ​                                                                                                   | |Konverze na žádost a související služby ​                           |Centrální úložiště ověřovacích doložek ​                                           |Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu ​       |Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vede systém Czech POINT centrální evidenci všech doložek o provedení konverze.\\ Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup konverze na adrese %%//​%%www.czechpoint.cz/​overovacidolozky/​. Pro kontrolu je nutné zadat do pole Identifikační číslo ověřovací doložky – číslo provedené konverze, které je umístěno na dokumentu pod 2D kódem. Systém pak zobrazí původní doložku o provedení konverze z centrálního úložiště ověřovacích doložek tak, jak byla vytvořena při samotné konverzi.\\ V případě, že nedojde ke shodě čísla v centrálním úložišti ověřovacích doložek s číslem doložky zadaným ke kontrole, tak se jedná o dokument, který v žádném případě nevznikl provedením konverze dokumentů.\\ V takovém případě nelze považovat kontrolovaný dokument za výstup z konverze dokumentů. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |Identifikační číslo ověřovací doložky – číslo provedené konverze, které je umístěno na dokumentu pod 2D kódem ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ​|Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech\\ a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ​                                                                                                   |
 |Konverze na žádost a související služby ​                           |Úschovna systému CzechPoint ​                                                      ​|Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu ​       |Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.\\ Při konverzi dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru na kontaktním místě Czech POINT lze zkonvertovaný dokument pro další použití uložit do úschovny. Zkonvertovaný dokument bude v úschovně uložen po dobu 3 dnů.\\ Při konverzi dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě může být vstupní dokument uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné podoby. Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.\\ Dokument uložený pro potřeby konverze musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Dále musí být dokument v případě provedení konverze na žádost opatřen uznávaným elektronickým podpisem, značkou či pečetí.\\ Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.\\ %%//​%%www.czechpoint.cz/​uschovna/ ​                                                                                                                                                 |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​|Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech\\ a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ​                                                                                                   | |Konverze na žádost a související služby ​                           |Úschovna systému CzechPoint ​                                                      ​|Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu ​       |Úschovna dokumentů je podpůrný systém pro konverzi dokumentů. Využívá se pro dočasné uložení dokumentů v rámci konverze.\\ Při konverzi dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru na kontaktním místě Czech POINT lze zkonvertovaný dokument pro další použití uložit do úschovny. Zkonvertovaný dokument bude v úschovně uložen po dobu 3 dnů.\\ Při konverzi dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru do dokumentu v listinné podobě může být vstupní dokument uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné podoby. Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů.\\ Dokument uložený pro potřeby konverze musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Dále musí být dokument v případě provedení konverze na žádost opatřen uznávaným elektronickým podpisem, značkou či pečetí.\\ Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.\\ %%//​%%www.czechpoint.cz/​uschovna/ ​                                                                                                                                                 |Pro veřejnost ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ​|Zdarma ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech\\ a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí termín (autorizovaná) konverze dokumentů. Technické parametry ke konverzi specifikuje vyhláška č. 193/2009, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ​                                                                                                   |