Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metody-dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu [2020/04/29 13:48]
Tomáš Šedivec
metody-dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu [2020/05/18 08:18] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 91: Řádek 91:
 Je v praxi ověřeno, že téměř všechny „věci“,​ které jsou součástí struktury a chování úřadu, tedy jeho architektury,​ jsou současně předmětem ochrany, ale současně také prostředkem ochrany a často i rizikovým faktorem (informace, technologie,​ zaměstnanci,​ budovy apod.). To platí významnou měrou pro „věci“,​ které jsou ve správě útvaru ICT, tedy primární a podpůrná aktiva. Je v praxi ověřeno, že téměř všechny „věci“,​ které jsou součástí struktury a chování úřadu, tedy jeho architektury,​ jsou současně předmětem ochrany, ale současně také prostředkem ochrany a často i rizikovým faktorem (informace, technologie,​ zaměstnanci,​ budovy apod.). To platí významnou měrou pro „věci“,​ které jsou ve správě útvaru ICT, tedy primární a podpůrná aktiva.
  
-Proto informatika a pro její strategické plánování a řízení v MŘICT vyžadovaná metoda architektury úřadu mohou být výše uvedeným disciplínám v úřadu velmi užitečné. Útvar ICT je povinen navázat s útvary zodpovědnými za výše uvedené disciplíny vzájemně výhodnou otevřenou spolupráci. Některé příklady spolupráce jsou uvedeny v následujících kapitolách,​ další věcná a odborná doplnění budou po projednání s odbornou veřejností obsažena v následujících vydáních MŘICT a ve [[:start|Znalostní bázi]].+Proto informatika a pro její strategické plánování a řízení v MŘICT vyžadovaná metoda architektury úřadu mohou být výše uvedeným disciplínám v úřadu velmi užitečné. Útvar ICT je povinen navázat s útvary zodpovědnými za výše uvedené disciplíny vzájemně výhodnou otevřenou spolupráci. Některé příklady spolupráce jsou uvedeny v následujících kapitolách,​ další věcná a odborná doplnění budou po projednání s odbornou veřejností obsažena v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Podíl IT na celkové bezpečnosti úřadu ==== ==== Podíl IT na celkové bezpečnosti úřadu ====
Řádek 156: Řádek 156:
 Současně by si všechny provozní útvary měly uvědomit, že jejich společnými a jedinými klienty jsou všichni zaměstnanci úřadu. Proto by tyto útvary měly napřít síly, analyzovat, co již mají společného a jak se mohou dále sblížit a sjednotit, aby své služby zaměstnancům poskytovaly jednotným, přívětivým a efektivním způsobem, včetně zaměstnaneckých samoobsluh, viz [[metody-dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]] o zapojení provozních útvarů do společného centra sdílených služeb pro zaměstnance. Současně by si všechny provozní útvary měly uvědomit, že jejich společnými a jedinými klienty jsou všichni zaměstnanci úřadu. Proto by tyto útvary měly napřít síly, analyzovat, co již mají společného a jak se mohou dále sblížit a sjednotit, aby své služby zaměstnancům poskytovaly jednotným, přívětivým a efektivním způsobem, včetně zaměstnaneckých samoobsluh, viz [[metody-dokument:​spoluprace_s_ostatnimi_utvary_uradu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]] o zapojení provozních útvarů do společného centra sdílených služeb pro zaměstnance.
  
-Praktické příklady nejlepší praxe, návody, vzory a další akcelerátory pro oblasti spolupráce ICT s provozními útvary, zmíněné v následujících kapitolách,​ budou doplněny po projednání s odbornou veřejností a publikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:start|Znalostní bázi]].+Praktické příklady nejlepší praxe, návody, vzory a další akcelerátory pro oblasti spolupráce ICT s provozními útvary, zmíněné v následujících kapitolách,​ budou doplněny po projednání s odbornou veřejností a publikovány v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Spolupráce s ekonomickými útvary ==== ==== Spolupráce s ekonomickými útvary ====
Řádek 216: Řádek 216:
 V následujících kapitolách bude po projednání s odbornou veřejností v dalších vydáních MŘICT uvedena sada praktických doporučení pro manažery útvarů ICT, jak realizovat úspěšně spolupráci s centrálními koordinačními orgány. V následujících kapitolách bude po projednání s odbornou veřejností v dalších vydáních MŘICT uvedena sada praktických doporučení pro manažery útvarů ICT, jak realizovat úspěšně spolupráci s centrálními koordinačními orgány.
  
-Podrobnější informace, návody a další pomůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:start|Znalostní bázi]].+Podrobnější informace, návody a další pomůcky budou průběžně aktualizovány ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Ekonomická koordinace ==== ==== Ekonomická koordinace ====
Řádek 224: Řádek 224:
 === Programové financování === === Programové financování ===
  
-Více informací a potřebné akcelerátory k centrální koordinaci programového financování ICT bude po projednání s odbornou veřejností publikováno v následujících vydáních MŘICT, podrobnější informace, návody a další pomůcky bude obsahovat [[:start|Znalostní báze]].+Více informací a potřebné akcelerátory k centrální koordinaci programového financování ICT bude po projednání s odbornou veřejností publikováno v následujících vydáních MŘICT, podrobnější informace, návody a další pomůcky bude obsahovat [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]].
  
 === Metodika logického rámce ​ === === Metodika logického rámce ​ ===
Řádek 235: Řádek 235:
 V rámci logického rámce se identifikují cíle, přínosy a výstupy příslušného projektu, ale i vazby mezi nimi. Zároveň logický rámec obsahuje i objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje k jejich ověření, která umožní stanovit míru dosažení cílů a přínosů projektu. V rámci logického rámce se identifikují cíle, přínosy a výstupy příslušného projektu, ale i vazby mezi nimi. Zároveň logický rámec obsahuje i objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje k jejich ověření, která umožní stanovit míru dosažení cílů a přínosů projektu.
  
-Více informací a potřebné akcelerátory k LRM bude obsahovat [[:start|Znalostní báze]].+Více informací a potřebné akcelerátory k LRM bude obsahovat [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]].
  
 === Investiční záměr, CBA a Studie proveditelnosti === === Investiční záměr, CBA a Studie proveditelnosti ===
Řádek 251: Řádek 251:
   * dlouhodobé udržitelnosti.   * dlouhodobé udržitelnosti.
  
-Více informací a potřebné akcelerátory k Investičním záměrům, CBA a Studiím proveditelnosti bude obsahovat [[:start|Znalostní báze]].+Více informací a potřebné akcelerátory k Investičním záměrům, CBA a Studiím proveditelnosti bude obsahovat [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní báze]].
  
 ==== Koordinace realizace změn a dosahování přínosů ==== ==== Koordinace realizace změn a dosahování přínosů ====
Řádek 265: Řádek 265:
 === Centrální katalog záměrů a projektů === === Centrální katalog záměrů a projektů ===
  
-Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a ve [[:start|Znalostní bázi]].+Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].
  
 ==== Řízení licencí a OSS/​FS ​ ==== ==== Řízení licencí a OSS/​FS ​ ====
  
-Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a ve [[:start|Znalostní bázi]].+Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT a ve [[:znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]].