Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
odávce služby. |Typy aktiv mohou být následující: management, organizace, proces, znalost, lidé, informace, ap... Správy kontinuity businessu (Business Continuity Management), která identifikuje podstatné funkce businessu a... budoucího chování. Využívá se rovněž jako nástroj managementu k identifikaci nedostatků v procesech Správy slu... podnikových jednotek. V kontextu ITSM (IT service management) výraz business zahrnuje veřejný sektor a nezisko
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
í materiál) a správní režie (například náklady na management instituce a ICT, na správu budov atd.). ^**Nákla... ::: |Administrace aplikací | | |::: |::: |Problém management aplikací | | |::: |::: |Software Change Management aplikací | | |::: |::: |Aplikační Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management | | |::: |::: |Všeobecné a administrativní náklad
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ace na úrovni jednotlivých OVS. Model řízení ICT (managementu) a dohledu na ICT (governance) na úrovni OVS mus... ch (Exit strategie) ===== Přístup k organizaci a managementu informatiky ===== Vnitřní výstavba útvarů infor... sourcing špičkových (IT strategie, architektura a management) a rutinních, generických IT disciplín (jako třeb... DB(( databáze konfigurací, z angl.. Configuration Management DataBase )), ServiceDesk, apod.), budou po projed
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
(část) *Řízení procesů (BPM - Business Process Management) ==== Standardy plánování a řízení ICT ==== <WRA... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) ==== Procesní ří... : *Řízení ICT služeb (ITIL/ITSM) *Organizační management (část HR) *Řízení procesů (BPM) *Architektura... ízení kapacit) *Řízení znalostí (KM - Knowledge Management) *Řízení lidských zdrojů (HR) *Organizační ma
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
developing and delivering a solution, its change management, sharing process, support, etc. ==== 1.2. Follow... ake into account costs related to its end-of-life management ==== The TCO is a financial estimate intended to... e price, licences, and hardware; • operation and management (of content, user roles, etc.), upgrades, support... ervices, training and software scaling; • change management, such as integration, customisation and correctiv
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
- procesní řízení nákladů * Analýza rizik (Risk Management) * Benchmarking * BPM (Business Proces Management) – procesní řízení * BSC (Balanced Scorecard) - systé... - Návratnost investic * Řízení kvality (Quality Management) * Řízení nákladů (Cost Controlling) * Řízení portfolia (služeb) (Mop – Portfolio Management) * Řízení potřeb / požadavků * Řízení rizik (
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernment of Canada Strategic Plan for Information Management and Information Technology 2017-2021**: [[https:/... -emerging-technologies/strategic-plan-information-management-information-technology.html|odkaz]] ==== USA ===... |odkaz]] , resp. [[https://www.whitehouse.gov/omb/management/egov/#B2|odkaz]]** **California Information Tech... , Iver, et al. 2015.** //Modeling Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language.// San
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
otním cyklu architektury. Z dvojice disciplín 1) management architektury a 2) governance architektury se tato... ízení architektonických změn (Architecture Change Management)** ustavuje procedury pro řízení změn architektury. **Správa požadavků (Requirements Management)** představuje vazbu procesů řízení IT požadavků ... * sada principů poskytuje informační základnu managementu úřadů pro rozhodování v oblastech eGovernmentu a
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
- **Úrovně řízení (koordinace) a zodpovědností – management** ICT s lokální zodpovědností vůči vedení svého ú... , digitální služby, projekty, elektronizace, idea management, strategie a její změny – údržba akčního plánu at... kčních plánů (vlastník je CIO), spolu-gestor idea managementu, nositel inovace. * **Metodická, aplikační a... ze z jiného úhlu pohledu rozdělit na: * řízení (management) a * dohled a kontrolu (governance)(( Governanc
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ož ve veřejné správě znamená Citizen Relationship Management. CRM společně s komunikačními technologiemi (web... Sbírka/eLegislativa. ==== Pravidla pro identity management (IDM) ==== Každý úřad je povinen zvážit ve své ... t a oprávnění uživatelů (také zvané IDM (Identity Management), nebo IAM (Identity & Access Management)) úřadu a její integraci s personálním systémem úřadu na jedné stran
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
== V tradičních modelech řízení jsou **vrcholový management a vedení** hlavními a jedinými původci myšlenek n... myšlení**.  Zde je důležité mobilizovat střední management, aby se ztotožnil se změnami v organizaci, začal ... stranu získat a aktivně zapojit co nejdříve. {{tag>OCM "organization change management" "organizační změny"}}
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vého řízení úřadu představuje prostředek výkonu a managementu architektury. Architektonická rada jako kolekti... * Architekt průřezových IT služeb (DMS, Knowledge Management, Workflow apod.) * Specialista legislativy a an... s projektovou kanceláří úřadu, interním auditem, managementem kvality, PR, právníkem apod. Tyto klíčové role
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonických modelů (EAM – Enterprise Architecture Management). Efektivní práce každé architektonické kancelář... ad nástrojem pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowledge Management System), společnou údržbu a sdílení znalostí (Wiki), po
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
isciplínám, jako je BPM((Z angl. Business Process Management (nebo jenom Modelling) )), EPM((Z angl. Enterprise Performance Management )) nebo QM((Z angl. Quality Management )) a budou využívat odpovídající nástroje a notace. **Design řešení**
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
u organizací CIEM (model CIMAF((COMMON INTEGRATED MANAGEMENT AND ASSESSMENT FRAMEWORK, od Českého institutu efektivního managementu. )), R. Fišer) a s Národní sítí zdravých měst (P... íry blízkosti aplikací uživateli, jeho potřebám a managementu organizace na tzv. vrstvy, které odpovídají člen
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: