Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
208 - počet výskytů, Poslední úprava:
ob, nebo provádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 1... ačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušn... í ORG (převodník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identif... ích registrech |§ 9, odst. 1 | |**AIS** |Agendový informační systém |Informační systém veřejné správy, který s
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
195 - počet výskytů, Poslední úprava:
idla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k faktu, že... souladu s aktuálním technickým a procesním stavem informačních systémů veřejné správy a s platnou legislativou... ozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, legislativní rámec). ===== High-Level... pojený datový fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišť
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
164 - počet výskytů, Poslední úprava:
o plánu]], jakožto navazujícího dokumentu [[:ikcr|Informační koncepce ČR]], jsou včleněna do sekce [[nap:porta... ealizuje všechny typy služeb, jež jsou definovány Informační koncepcí ČR. Termínem federace je pak označeno s... ch nástrojů koncepčního typu, jakými je například Informační koncepce ČR, rovněž řadu různorodých právních pře... ovahy), reflektovat rovněž doprovodné dokumenty k Informační koncepci ČR, jako je metodika designu UX/UI. Něk
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
152 - počet výskytů, Poslední úprava:
===== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých da... isejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy (dále jen „ISVS“). Se sp... eré významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a jejích navazujících dokumentů,
seznam_isvs1 @playgroud
141 - počet výskytů, Poslední úprava:
Petr - notář |0 |0 |07.04.2020 11:38:09 | |2394 |Informační systém Generální inspekce bezpečnostních sborů |G... rstvo dopravy |0 |0 |03.02.2020 16:22:49 | |5512 |Informační systém mobilizačních příprav |Ministerstvo obrany... - notář |0 |0 |10.01.2020 12:17:25 | |8455 |AURA Informační systém soudní exekutor |Říhová Andrea, Mgr., LL.M... C |Nevyplněno |0 |0 |06.02.2019 16:41:03 | |8103 |Informační systém k testování eGON služeb základních registr
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
h povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinnost... alostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy ... covávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpe
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i problematika řízení informačních systémů veřejné správy. Doporučení MŘICT je vho... ními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních systémů podle etap a fází jejich životního cykl... nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečn
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... videl této vrstvy architektury popíše úřad do své informační koncepce. </WRAP> Pro architekturu strategie a ... tří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační koncepce ČR - Informační koncepce úřadu - Národní architektonický plán - Strategický rámec rozvoje veře
Informační koncepce ČR
80 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační koncepce ČR====== <WRAP center round info 60%> Aktuální znění Informační koncepce ČR vychází z [[https://odok.cz/portal/se... povinné subjekty podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech jsou povinny vést své vlastní informační koncepce a ty vždy uvést do souladu s Informační koncepc
seznam_isvs4 @playgroud
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
plněno |15000 |5000 |26.06.2012 08:31:41 | |2328 |Informační systém Keo |Obec Řepín |Nevyplněno |15000 |5000 |... |17000 |5000 |29.08.2012 10:49:34 | |6746 |KEO-X informační systém |Obec Srbeč |Nevyplněno |18000 |5000 |16.0... plněno |18000 |5000 |17.08.2012 08:00:09 | |6707 |Informační systém KEO-X |Obec Nenačovice |Nevyplněno |19000 ... plněno |20000 |5000 |27.01.2014 16:35:51 | |5509 |Informační systém KEO-X |Obec Skály |Nevyplněno |20000 |5000
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Osnova vzorové informační koncepce OVS ====== <WRAP center round important 60%> Struktura a náležitosti Informační koncepce stanovuje [[https://www.zakonyprolidi.cz... 0/|vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy]]. Bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novou strukturou lze zí
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné správě ČR a zahraničí \\ 5. Digitální a informační agentura \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pracovn... o správě dat veřejného sektoru \\ 4. Digitální a informační agentura \\ 5. Projekty IROP \\ 6. eGovernment ... rnmentu \\ 2. Dobrá praxe pro IROP projekty \\ 3. Informační koncepce ČR a úřadů \\ 4. Vyhláška o dlouhodobém... orové formuláře OHA pro IROP \\ 3. Spolupráce nad Informační koncepcí ČR \\ 4. Usnesení vlády č. 289/2022 \\
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
el, návodů a dobrých praktik k jejich zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup... tektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Integraci informačních systémů|Integrace informačních systémů]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jed... _jednotlivych_uradu#Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]**
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
62 - počet výskytů, Poslední úprava:
am údajů agend je důležitý pro jednotlivé správce informačních systémů, aby věděli, které údaje si mohou vyžad... asti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona... souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 S... užeb | |A1093 |Agenda zákona o některých službách informační společnosti | |A1096 |Agenda zákona o investičníc
seznam_isvs3 @playgroud
57 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěno |240000 |240000 |16.05.2016 17:43:01 | |7199 |Informační systém Státní plavební správy |Státní plavební sp... R |Ministerstvo životního prostředí |CENIA, česká informační agentura životního prostředí |7125000 |2450000 |3... |60680000 |2467000 |26.09.2013 14:57:34 | |6618 |Informační systém o státní službě |Ministerstvo vnitra |Mini... |25000 |12.06.2014 18:57:46 | |5798 |Exekutorský informační systém |Roubal Martin, Mgr. - soudní exekutor |Ne
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zadávací dokumentace Informačního systému dlouhodobého řízení @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: