Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ikcr-dokument:ikcr [2019/11/14 15:40]
Tomáš Šedivec
ikcr-dokument:ikcr [2019/11/14 15:45] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 109: Řádek 109:
  
 Centrální informační služby nové generace. Vybudování nového jednoduchého a jednotného systému informování veřejnosti:​ Centrální informační služby nové generace. Vybudování nového jednoduchého a jednotného systému informování veřejnosti:​
- +   
-  * Využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizovaného vyhledávání ve všech webových stránkách úřadů.+  * Využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizovaného vyhledávání ve všech webových stránkách úřadů.
   * Vybudování služeb call centra se znalostně/​expertním systémem umožňující veřejnosti získat informaci „na vyžádání“ ze všech oborů/​oblastí působnosti veřejné moci z jednoho kontaktního bodu s možností využití oborových expertů jednotlivých rezortů (případně i expertů třetích stran) na druhé úrovni řešení požadovaných úloh.   * Vybudování služeb call centra se znalostně/​expertním systémem umožňující veřejnosti získat informaci „na vyžádání“ ze všech oborů/​oblastí působnosti veřejné moci z jednoho kontaktního bodu s možností využití oborových expertů jednotlivých rezortů (případně i expertů třetích stran) na druhé úrovni řešení požadovaných úloh.
  
Řádek 140: Řádek 140:
  
 Představení odborných útvarů zodpovědných za agendu jsou vždy Správci jednotlivých dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role:  Představení odborných útvarů zodpovědných za agendu jsou vždy Správci jednotlivých dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: 
-  ​odpovídají i za realizaci IT podpory těchto on-line služeb a jejich rozvoj. +  ​odpovídají i za realizaci IT podpory těchto on-line služeb a jejich rozvoj. 
-  ​jsou současně věcnými správci IS, které dané služby podporují, tzn., určují účel, funkční rozsah a podmínky provozování těchto systémů.+  ​jsou současně věcnými správci IS, které dané služby podporují, tzn., určují účel, funkční rozsah a podmínky provozování těchto systémů.
  
 === Dílčí cíl 1.7: Systém zapojení veřejnosti a subjektů do zlepšování EG služeb === === Dílčí cíl 1.7: Systém zapojení veřejnosti a subjektů do zlepšování EG služeb ===
Řádek 256: Řádek 256:
  
 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů,​ odborníků ICT, řízení změn, řízení služeb, procesů a kvality ve vybraných profesích služebního i zaměstnaneckého poměru, pro naplnění cílů rozvoje eGovernmentu,​ a to zejména zavedení opatření v oblastech: ​ Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů,​ odborníků ICT, řízení změn, řízení služeb, procesů a kvality ve vybraných profesích služebního i zaměstnaneckého poměru, pro naplnění cílů rozvoje eGovernmentu,​ a to zejména zavedení opatření v oblastech: ​
-  ​otevřenosti a prostupnosti trhu práce veřejné správy pro výše uvedené experty, +  ​otevřenosti a prostupnosti trhu práce veřejné správy pro výše uvedené experty, 
-  ​mzdové politiky a systému odměňování státních zaměstnanců podle dosažených výsledků, pro zajištění  +  ​mzdové politiky a systému odměňování státních zaměstnanců podle dosažených výsledků, pro zajištění  
-  ​konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce, +  ​konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce, 
-  ​motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů státních zaměstnanců,​ +  ​motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů státních zaměstnanců,​ 
-  ​systému vzdělávání a sdílení znalostí státních zaměstnanců ve vybraných profesích.+  ​systému vzdělávání a sdílení znalostí státních zaměstnanců ve vybraných profesích.
  
 === Dílčí cíl 4.3: Intenzivní spolupráce s vysokými školami === === Dílčí cíl 4.3: Intenzivní spolupráce s vysokými školami ===