Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
není tedy zajištěna prvotní podmínka jednoznačné identifikace osoby, o níž jsou údaje předávány, a tudíž tyto ú... žné poskytovat pouze jako informativní na základě identifikace subjektu dle údajů. * Údaje je v rámci propojen... edující kroky: * **Zřízení prostředku vzdálené identifikace a autentizace** – umožní fyzické osobě nahlížet n... eně. Fyzická osoba vybavená prostředkem vzdálené identifikace a autentizace bude moci plně využívat veškerých d
Identifikace klientů veřejné správy @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Identifikace klientů veřejné správy====== ===== Popis identifikace klientů veřejné správy ===== ==== Fyzická identifikace ==== Fyzickou identifikací je myšlena situace, kdy kli... apříklad fotografii držitele. Aby mohla fyzická identifikace fungovat jak při aktuální potřebě (člověk se v da
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
^ |identifikace_uradu |agency_ID |agency_ID ... | |identifikace_uradu |agency_ID | ... DÚ na KÚ. | |identifikace | | | |Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
či zcela bez výjimky jednotné, celostátní způsoby identifikace klientů (uživatelů). Pouze v případě, že není mo... prostřednictvím datové schránky je (50 MB). ==== Identifikace a autentizace==== Na základě ZPDS musí být uživa... určuje konkrétní národní prostředky elektronické identifikace a způsob jejich využívání (včetně vazby na využív... í a sdílených komponent, která ale není předmětem identifikace pravidel v tomto materiálu. ==== Ne-závislost po
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
  | |** ** |Analýza trendů |Analýza dat za účelem identifikace vzorků v čase. Je využívána ve Správě problémů pr... lené služby |Výklad OHA |  | |** ** |Elektronická identifikace |Postup používání osobních identifikačních údajů ... se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Pro
Národní identitní autorita @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy státem garantované služby [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]], který se skládá z následujících komponent: * **Náro... ém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Zajišťuje orgánům veřejné správy státem garanto
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
y umožněno přes kvalifikovaný systém elektronické identifikace v současnosti [[https://www.eidentita.cz/Home|NIA... ek/eidas-sluzby-vytvarejici-duveru-a-elektronicka-identifikace.aspx|eIDAS]] poskytuje konzistentní právní rámec ... <WRAP announcement left aqua round 100%> {{anchor:identifikace}} ===Identifikace v informačních systémech=== Ke každému informačnímu systému (IS) přistupují uživatelé, a prot
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Registr územní identifikace adres a nemovitostí====== Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákona ... í územní prvky a adresy. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. Primární... úřady prostřednictvím informačního systému územní identifikace, obce a Český statistický úřad. Registr územní
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
i prostředků ==== Různé prostředky elektronické identifikace jsou spojeny s různou úrovní zabezpečení proti po... oblasti on-line transakcí s využitím elektronické identifikace a autentizace mějte na paměti, že výběr způsobu a prostředku elektronické identifikace by měl odpovídat hodnotě transakce, kterou hodlát... ní eIDAS:** zde používané prostředky elektronické identifikace (obvykle jen „anonymní“ jméno a heslo) nelze přiř
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ho elektronického podání, s využitím elektronické identifikace subjektu práva.\\ \\ Portál veřejné správy (PVS) ... |**Elektronická identifikace** | Zajištění provozu, rozvoje a rostoucího využití jak elektronické identifikace občanů a zástupců právnických osob (NIA, občanské... íč“, rozvoj komerčních poskytovatelů elektronické identifikace, např. bankovní identita – BankID, atd.) a cizinc
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
t veřejné správy, nositel prostředku elektronické identifikace, vystupovat buď přímo za sebe, vlastním jménem, n... z propojeného datového fondu ===== Jednoznačná identifikace a autentizace klienta veřejné správy ===== Všech... omunikaci pouze kvalifikovaný systém elektronické identifikace, konkrétně: „Vyžaduje-li právní předpis nebo výk... žnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému ele
Úvod @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P6: Interoperabili... ond|Propojený datový fond]] \\ [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architektonický princip EU P7: Důvěryhodnost
Portál občana a portál veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
] poskytovatelem služeb čerpající zaručené služby identifikace a autentizace. ===== Pravidla Portálu občana a P... u Single Sign-On a zapojení do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... a vlastní řešení zapojeného do [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... střednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (NIA) v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o ele
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
je možné i s pomocí prostředků [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... o umožněno i jinými prostředky [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... edek identity úředníka v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního ... ání profesních identit v rámci [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národního identitního
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
usí též sloužit i držitelům zaručené elektronické identifikace jako prostředek pro získání jejich údajů, pro růz... ob interakce, komunikační kanály, obdobné způsoby identifikace uživatelů atd. Pro snadné používání občanem je nu... ch situací, ve kterých se řeší [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v... anému uživateli možnost udělit [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|mandát/oprávnění]] k z
Evidence subjektů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: