Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Informační systém základních registrů @nap
229 - počet výskytů, Poslední úprava:
výše zmíněné kategorie existují speciální popisné dokumenty pro specifické sady služeb | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... RUIAN.pdf439.92 KB]]| | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/spr%C3%A1vci_AIS/Zme%CC%8Cny_RU%CC%81IAN_-_dopad_... _ISZR.pdf219.86 KB]]| | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
sti** ^**Formulář ke stažení** ^**Další metodické dokumenty**^ |Kybernetická bezpečnost ORP |Obec s rozšířenou působností |IROP + Formulář A |{{ :dokumenty-vzory:vzorovy_formular_a_kyberbezpecnost_samospravy.docx |Formulář}} \\ {{ :dokumenty-vzory:kyberneticka_bezpecnost_pro_samospravu1.xml... c s rozšířenou působností |IROP + Formulář A |{{ :dokumenty-vzory:formular_a_7_obecportal.docx |Formulář}} \\
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro architekturu a řízení ICT ===== ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |... ýboru \\ \\ **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_20032023.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20230... ikněte pro starší záznamy z jednání> ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
sí být přílohou každého předložení (ve formátu {{ dokumenty-schvalovani:zadost_o_posouzeni_provozni_dokumentace_v1-3.docx |WORD}} nebo {{ dokumenty-schvalovani:zadost_o_posouzeni_provozni_dokumenta... agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. |{{ dokumenty-schvalovani:formular_a_7.1.docx |Formulář A}}\\ \\ {{ dokumenty-schvalovani:metodicky_pokyn_k_zadosti_o_stanovisk
Systémy správy dokumentů @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
znysové funkce eSSL a dalších systém spravujících dokumenty (ISSD). Z hlediska „nosiče“ můžeme pak dokumenty rozdělit na skupinu analogových (typicky dokument vyhotove... isové službě v § 3, odst. 5) stanoví podmínky pro dokumenty v digitální podobě, kde se jejich uchováváním roz... lužbě též stanoví specifické podmínky pro práci s dokumenty v digitální podobě jako je například převod mezi
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ři volání službami {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popis_sluzby_G1_gsbCt... G1:gsbCtiData}} a {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popis_sluzby_G11_gsbZ... ho uživatel služby {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popis_sluzby_G1_gsbCt... G1:gsbCtiData}} či {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popis_sluzby_G11_gsbZ
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
0%> Zde uvedený text vychází z konečné studie {{ :dokumenty:pravidla_federace_portalu.pdf |NAKIT + PwC - Zpra... še interní povahy), reflektovat rovněž doprovodné dokumenty k Informační koncepci ČR, jako je metodika design... rmací zcela nových. Problémem je, že občané tyto dokumenty dobrovolně nestudují. A pravděpodobně ani poté, c... race portálů rovněž nezbytné zohlednit navazující dokumenty (tj. jejich dopad na realizaci federace portálů),
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
|eGON služba [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... rosCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... 02.pdf|rosCtiIco]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... |eGON služba [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Uvítání a obsah webu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajdete zde také kompletní národní architektonické dokumenty v aktuálním znění a získáte informace ke schvalov... ge round largest 100%> ===Národní architektonické dokumenty=== <WRAP justify> Národní architektonické dokumenty vznikly na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. října 20... h dokumentů Digitální a informační agentura. Tyto dokumenty, které jsou souhrnně označovány jako navazující d
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
01 Sb.]], [[https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/kontrolni-standardy-nku-2016-300.pdf|kontrolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca... koncepce, provozní dokumentace a další požadované dokumenty nejsou nepříjemnou součástí [[https://archi.gov.c... kument|metod řízení ICT ve veřejné správě]]. Tyto dokumenty by měly být brány jako základní součást každé org
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ntní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informa... čkou či pečetí.\\ Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smaz... okument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podob
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
a a implementována. Ministerstvo vnitra bude tyto dokumenty vydávat jako závazné metodické pokyny dle § 4 ods... etodiku k Informační koncepci ČR. ===== Následné dokumenty k Informační koncepci ===== Tato kapitola obsah... a následující legislativní, metodické a prováděcí dokumenty, spojené s realizací cíle. Každý z výše uvedených... sledné čerpání z IROP 2021–2027. ==== Navazující dokumenty k IKČR ==== Ministerstvo vnitra se rozhodlo zvo
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
í programu „Digitální Česko“. Mezi další následné dokumenty Informační koncepce ČR patří také: Slovník pojmů ... ké dokument MŘICT, stejně jako ostatní navazující dokumenty IKČR a jejich rozšiřující [[:znalostni_baze|Znalo... h informačních systémů veřejné správy. )) a další dokumenty(( OVS dle § 5a odst. 3 zákona o ISVS v souladu s ... ást [[:znalostni_baze|Znalostní báze]] detailními dokumenty a akcelerátory a bude vydávat potřebné ICT standa
Identifikace klientů veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
* [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... * [[https://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platný... u: * eGON služba [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon... rosCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dok... ů k datovým schránkám |  | |** ** |Datová zpráva |Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím da... ům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a pr... itektury na veřejnou správu ČR. Obsahuje základní dokumenty Národní architektonický plán a Národní architekto
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: