Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
sterstvo vnitra |Ministerstvo vnitra |0 |0 |12.09.2018 17:37:41 | |8234 |AthenA |Česká inspekce životníh... dí |Ministerstvo životního prostředí |0 |0 |13.06.2018 17:13:09 | |8330 |NIS |Nepomucká Alice - notářka ... rek |Ministerstvo vnitra |Nevyplněno |0 |0 |21.12.2018 16:00:10 | |8049 |Scarabeus DMS |Město Klatovy |Nevyplněno |0 |0 |15.11.2018 16:31:29 | |8036 |Mgr. Magdaléna Popková - soudní
seznam_isvs4 @playgroud
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
l |Město Javorník |Nevyplněno |20000 |5000 |02.11.2018 15:47:13 | |7993 |KEOX |Obec Horní Slivno |Nevyplněno |20000 |5000 |06.09.2018 16:40:44 | |7936 |GORDIC Ginis Express |Obec Osek nad Bečvou |Nevyplněno |20000 |5000 |18.06.2018 17:00:28 | |7903 |KEOX |Obec Kostelní Hlavno |Nevyplněno |20000 |5000 |18.04.2018 16:18:42 | |7818 |KEOX |Obec Kochánky |Nevyplněno
seznam_isvs2 @playgroud
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
í |Město Hodonín |Nevyplněno |70000 |14000 |01.03.2018 15:33:35 | |6220 |IS MUNIS |Obec Heřmanov |Nevypl... í |Město Hodonín |Nevyplněno |71000 |14000 |01.03.2018 15:35:33 | |1015 |VITA Úřad územního plánování |M... A |Město Duchcov |Nevyplněno |95000 |14000 |12.02.2018 16:56:56 | |5326 |IS MUNIS |Obec Hodice |Nevyplně... Město Soběslav |Nevyplněno |980000 |140000 |27.06.2018 17:34:00 | |8364 |Účetnictví a rozpočet – Ginis E
seznam_isvs3 @playgroud
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pelhřimov |Nevyplněno |100000000 |24000000 |26.10.2018 15:27:44 | |6205 |IS Munis |Obec Veverské Knínice... erstvo životního prostředí |250000 |242000 |06.06.2018 16:50:16 | |937 |Radnice VERA |Město Třebechovice... |Město Bruntál |Nevyplněno |914000 |242000 |14.11.2018 10:49:51 | |4721 |KEO-X |Obec DOUBRAVICE |Nevypln... tura životního prostředí |7125000 |2450000 |31.05.2018 16:38:01 | |4991 |IS_NAV_provozni |Česká průmyslo
Slovník pojmů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpečnost technického aktiva. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2. písm. a) | ... lších bezpečnostních opatření. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. b) | ... nebo významný informační systém. |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. f) | ... nebo významný informační systém. |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. g) |
Informační systém základních registrů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
- ruianCtiSeznamZmen.pdf1.36 MB]] |01.03 |21. 11. 2018 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%... rReklamujUdajeRos.pdf (943.02 KB)]] |01.05 |5. 2. 2018 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%... pravneniPolozky.pdf (699,82 KB)]] |01.00  |10. 5. 2018  | |Služby založené na RPP |[[https://szrcr.cz/im... - rppVypisOvmSpuu.pdf (793,86 KB)]] |01.01 |2. 9. 2018  | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
znik MŘICT je dán usnesením vlády ze dne 3. října 2018 č. 629, jako následný dokument ke schválené IKČR(... je zmocnění k dokumentu. IKČR,** vydaná 3. října 2018, definuje základní požadavky na řízení a rozvoj o... koncepce ČR byla vládou schválena ke dni 3. října 2018.(( Usnesení vlády ČR ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn Statutu Rad
Proces tvorby architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
S ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018). Ten je rozdělen na fáze a ty dále na kroky, vys... chitektury dle TOGAF ADM, zdroj: (The Open Group, 2018), překlad MV}} ADM je postaveno na iteraci mezi... lu ADM vývoje architektur, podle (The Open Group, 2018) návrh MV}} ===== Přizpůsobení cyklu ADM pro NA... ve Znalostní databázi, stanoveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podniku architektonick
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Příloha - seznam projektů 2019}} Výroční zpráva 2018 *{{ :dokumenty:zprava_o_posuzovani_projektu_utvarem_haeg_za_rok_2018.pdf |Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2018}} * {{ :dokumenty:zprava_o_posuzovani_projektu_utvarem_haeg_za_rok_2018_-_priloha-seznam_projektu.xlsx |Příloha - seznam
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
pringer, 2009. ISBN: 978-3-642-01309-6. **MV ČR. 2018.** //Informační koncepce ČR.// Praha : MV ČR, 2018. **OHA MV ČR. 2016.** //Metodický pokyn k žádosti o... 17. C13L. ISBN: 1-937218-43-0. **The Open Group. 2018.** //TOGAF Version 9.2.// San Francisco : The Open Group, 2018. str. 654. ISBN: 978-90-8753-679-4. ====== Všeob
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
|UV č.889 A+ZoISVS365 A |Kladné stanovisko|23.01.2018 | {{ :dokumenty:formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.docx |}} | |Zajištění pr... |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|07.11.2018 | {{ :dokumenty:3-isds_2018_formular_b1_7130942_.pdf |}} | |Náh
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
n-pro-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech-brezen-2018.aspx|metodického pokynu pro řízení kvality ve slu... cloudu, jehož výstupy byly schváleny v listopadu 2018 vládou ČR (UV 749/2018)]]. Služby eGC zahrnují tři hlavní kategorie cloudových služeb: IaaS (Infrastr
Národní identitní autorita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ctvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jeho elektronická funkciona... počtu^Počet^ |**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):** |Počet aktivovaných ... a_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků|156 815| | :::
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
y a Stavební bloky, zdroj: TOGAF (The Open Group, 2018), překlad MV.}} ==== Přehled typových dodávaných... tury a jejich lokalizace, zdroj: (The Open Group, 2018) a MV.)) představuje jejich původní název, generi... itektury podle TOGAF 9.2, zdroj: (The Open Group, 2018).)) přináší vysvětlení významu a úlohy dokumentů:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cloudu, jehož výstupy byly schváleny v listopadu 2018 vládou ČR (UV 749/2018)]]. Služby eGC zahrnují tři hlavní kategorie cloudových služeb: IaaS (Infrastr... ezpečnosti a ekonomické náročnosti vznikly v roce 2018 metodické pomůcky dostupné na: * Stanovení ekon
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ICT benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: