Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika logického rámce(( [[https://www.esfcr.cz/documents/21802/782328/02_Metodika_logickeho_ramce.pdf/b840... 7-44c4-ade4-70f663f8047f|https:%%//%%www.esfcr.cz/documents/21802/782328/02_Metodika_logickeho_ramce.pdf/b840
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
l 15, 1994.\\ \\ [[https://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/WAVE/Docs/RIFFNEW.pdf|https://www-mmsp.ece.mcgill.ca/Documents/AudioFormats/WAVE/Docs/RIFFNEW.pdf]]|výstupní for
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování ISDS řídí [[https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/2717964/provozni_rad_isds.pdf/a49d0691-d0
Formatting Syntax @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocks ===== You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (