Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
245 - počet výskytů, Poslední úprava:
L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Takov... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné rizik... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, organi... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakák
CzechPOINT @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
======CzechPOINT====== Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)]], jakožto součást [[n... konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovitos
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
vadní možnosti sdílených služeb Portál úředníka a CzechPOINT@Office. ==== Portál úředníka ==== Aktuáln... le-Sign-On řešení, integrované s JIP/KAAS. ==== CzechPOINT@Office ==== Jde o neveřejné pracoviště úřad... íku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office). Jedná se o pracoviště na libovoln... m jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na int
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
obny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru ===== Czech POINT ===== Zkratka Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jde o [[n... edníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze zákla... a zefektivnit služby občanům a dalším subjektům. Czech POINT je tedy [[nap:univerzalni_kontaktni_misto|k
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
aná univerzální kontaktní místa ==== {{page>:nap:czechpoint}} ==== Asistovaná specializovaná kontaktní... aktních míst je potřeba zajistit přidělení rolí v CzechPOINT pro pracovníky poskytující jeho služby skrze... například podání nároku v insolvenčním řízení). V Czech POINT mají být především takové služby, u kterých... nepřekročilo deset minut.“ Při využívání systému CzechPOINT jako asistovaného univerzálního kontaktního
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | |Přes rozhraní CzechPOINT@office. ... |Zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administráto... |  | | |CzechPoint |6*9 |2 |X ...   | | | |CzechPoint |6*9 |2 |X
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
jné správy) a asistované kanály (prezenční – KMVS Czech POINT a budoucí hlasový – CallCentrum) budou každ... out v kterémkoli kanálu (aktuálně v PVS/PO nebo v Czech POINTu), ale vždy budou přirozeně nedílnou součás... němž tak stanoví prováděcí právní předpis (např. Czech POINT); * sítě elektronických komunikací dokume... šením a dokončením Datovkou. Na Portálu občana je Czech point @ home s využitím Datovek, nově výměna ŘP o
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
b univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy atd... m rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude tr... aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, zákla... upný z PVS a klíčové úkony agendy dostupné také v CzechPOINT. === Dílčí cíl 5.8: Podpora agendových syst
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Název prvku^ Popis^ Typ prvku^ GUID | | Centrála CzechPOINT| Centrální systém obsluhující všechny služby CzechPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující před... em definované služby| Aplikační rozhraní| 456 | | CzechPOINT| Rozhraní určené pro asistované služby veřej
seznam_isvs4 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Paka |250000 |60000 |19.06.2012 00:15:39 | |1178 |Czech POINT - systém kontaktních míst veřejné správy |M... yslu a obchodu |Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade |25490465 |6372616 |09.08.2019 09:47:46 | |7... yplněno |Nevyplněno |30.03.2021 11:15:06 | |8772 |Czech POINT 2.0 |Ministerstvo vnitra |Ministerstvo vnit
Cizinecký informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
al ověřit svoji totožnost. Byl jsem ze žádosti na Czech pointu. Tam mi řekli, že moji totožnost nemůžou o... aspx A jen pro upřesnění, chyba mohla nastat na CzechPOINTu, kde se Vás například pokusili ztotožnit pr... ké asistovaně na kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT) nebo přímo v prostorách Ministerstva vnitra
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ůsoby: * Komerční certifikát * [[https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf|... rátora nebo můžete postupovat podle [[https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf|... odu. Ucelený návod pak najdete v [[https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/SOVM_lokalni_administ
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
užným kanálem je např. [[https://archi.gov.cz/nap:czechpoint?s%5b%5d=czech%2A&s%5b%5d=point%2A|Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál]] (Czech POINT). V oblasti centralizovaných webových portá
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ůsoby: * Komerční certifikát * [[https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/prihlasovani_OTP.pdf|... bodu. Ucelený návod pak najdete v [[https://www.czechpoint.cz/data/prirucky/files/SOVM_lokalni_administ
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í totožnosti pro obslužné kanály typu „osobně“ a „CzechPoint“ v případech, kdy si klient přeje využívat 2... alizace tohoto kanálu. * Pro kanály „osobně“ a „Czech POINT“ se ještě uvádí, zda je podporována dvoufak
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: