Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
391 - počet výskytů, Poslední úprava:
arepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EcLvWNXu3ypGjH03TyIU2GkBYzA6a5BM-uL6b2LeWprbew?na... arepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EfvJRAkjjrVBseSzCk26rPUBO3hvMgoR6NXFMPoTgbaPJw?na... arepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/ERZBQoU0CrhElUjvfGuY43EB6X6oNEv4z7iRu7-ylVbPfw?na... arepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EcBMZ2fDaA1GqD2Eh2nfSyQBjtIOMjZPxF-OfO4c0B0k7w?na
Procesní, sémiotická, bezpečnostní a provozní pravidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz @znalostni_baze
315 - počet výskytů, Poslední úprava:
avidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz====== <WRAP center round info 60%> |Zpracovali ... |//**Pracovní skupina pro jednotnou doménu gov.cz**// | ... el sjednocených pravidel pro státní domény na gov.cz ===== **Procesní, sémiotická, bezpečnostní a pro... avidla pro migraci na jednotnou státní doménu gov.cz (dále jen „pravidla“)** slouží pro jasné postupy,
Slovník pojmů eGovernmentu
253 - počet výskytů, Poslední úprava:
L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Ta... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné ri... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, org... L v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Ja
Informační systém základních registrů @nap
233 - počet výskytů, Poslední úprava:
egislativně zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních r... daného AISu | | Orgán veřejné moci| přes rozhraní CzechPOINT@office| zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem | |... užeb je dostupný na stránkách SZR [[https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
zv. 3E) je vymezena v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320|zákoně č. 320/2001 Sb.]], [[https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/k... du s 3E dle zákona č. [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-219|219/2000 Sb.]] a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|218/2000 Sb.]] Kromě Nejvyššího kontr
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
78 - počet výskytů, Poslední úprava:
rafickým manuálem MVČR [[https://designsystem.gov.cz/| https:%%//%%designsystem.gov.cz,]] * musí být schopen poskytnout identifikovanému a autentizované... la přístup k vývoji. Existence //designsystem.gov.cz//, který by toto měl napravit, není mezi všemi zá... lné elektronické podání, viz [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejn
Veřejný datový fond @nap
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
ový fond (VDF) je definován v [[https://archi.gov.cz/ikcr|Informační koncepci ČR (IKČR)]] jako [[https://archi.gov.cz/ikcr#dilci_cil_510rozvoj_otevrenych_dat_a_verejne... VDF. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR)]], [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106|zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném p
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
tivy, jmenovitě zákonem č. [[https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/12?zalozka=text|12/2020 Sb., o právu na d... , byl využit ekosystém [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISK/|Katalogu služeb veřejné správy]] připravova... informací probíhá na Portálu veřejné správy (gov.cz) (dále jen „PVS“) a BusinessInfo.cz (dále jen „BI.cz“).((A výhledově také na portálu pro cizince FRS.
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
něj zpracovaný formulář RIA viz https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/aktualne/vzorove-zpravy-ria-zpracovane-dle-pozadavku-obecnych-zasad-ria-138671/ *... a vyhlášky 529/2006 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-529#f3147008 a nastavit odpovědnosti za p... |**Informační koncepce ČR** |[[https://archi.gov.cz/ikcr-dokument:ikcr|https://archi.gov.cz/ikcr-doku
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
ujícími zákony: * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|Zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250|Zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronic... é identifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-297|Zákonem č. 297/2016 Sb., o službách v
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní koncepce stanovuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-360/|vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodo... i Digitální Česko aktualizovaná [[https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831... žby úřadu. Stručně to shrnuje [[https://archi.gov.cz/ikcr#zasada_rizeni_ict_z3strategicke_rizeni_pomoc
CzechPOINT @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
======CzechPOINT====== Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo [[:nap:czechpoint|Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)]], jakožto součá... konverze dokumentů Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT získat například výpis z katastru nemovi
Národní identitní autorita @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
příslušný software.|[[https://info.identitaobcana.cz]]|ANO - eObčanka je zatím jako jediný prostředek ... a přihlásil se jím.|[[https://info.identitaobcana.cz/mep/]]|NE| |**[[nap:nia_id|NIA ID]]**| Jméno + he... še telefonní číslo.|[[https://info.identitaobcana.cz/ups/]]|NE| |**[[nap:nia_1ca|První certifikační au... ládací software SecureStore (ke stažení z www.ica.cz).|[[https://www.ica.cz/ica-identity-provider]]|NE
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostnímu (AISP) v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/detail_ohlaseni_agendy.htm|Postup shodn... ndy ===== Otevřete si [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|stránku AISP]] a přihlaste se do systému AI... máte problém, postupujte dle [[https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_kratky|podrobného návod... ápovědě k AISP v části [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/definice_agendy.htm|Postup shodný pro v
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
může být při volání službami {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popi... 1_03.pdf |G1:gsbCtiData}} a {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popi... S, a tedy ho uživatel služby {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popi... 1_03.pdf |G1:gsbCtiData}} či {{ https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/ISSS/popis_slu%C5%BEeb_ISSS/Popi
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dvoufaktorové ověření VPN – motivace, nastavení a používání @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tezaurus @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Extranet v CMS - Předávací protokol @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: