Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a převodu výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
ledně na //„Vyhledat“.// {{ :znalostni-baze:aisp_agenda_1.png?600 |}} V dolní části stránky se vám zobra... livé postupy v AISP se liší dle toho, zda má vaše agenda služby či nikoliv. Pokud nevíte, zda má vaše agenda služby zjistíte to tak, že kliknete na kód vybrané ag... čítko „Sběr adresy poskytování služby“ neaktivní, agenda je bez služeb. **Hledám podrobný návod pro:** <
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
sborů |0 |0 |26.06.2012 22:29:25 | |8454 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 2... ivnice |0 |0 |16.05.2019 11:51:25 | |8232 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Lysá nad Labem... raha 6 |0 |0 |21.02.2020 10:03:04 | |8277 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 9... plněno |0 |0 |28.06.2018 18:21:49 | |7940 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Varnsdorf |Nev
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializac... é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/2021-01-12/#agenda|**agendu**]] * technický název: agenda * povinnost vyplnění: povinně * datový typ: viz defini... nost>2</spokojenost> <ovm>00007064</ovm> <agenda>A1046</agenda> <sluzba>S980</sluzba> <kanal_vstup>DATOVA_SCHRANKA</kanal_vstup> <kanal_vystup
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
avě tohoto dokumentu se autoři setkali s hlavními agendami veřejné správy. Z těchto setkání na prvním míst... m fenoménem, který vyplynul ze setkání s hlavními agendami veřejné správy, byla na jedné straně samostatná... vky digitálních služeb lokálně v souladu se svými agendami. Bohužel a logicky často pouze v souladu s nimi... finice všech informačních překryvů (průniků) mezi agendami a že jsou vytvořeny (a federovaným známy) defin
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E197_agendaMediaDataCtiAifo.pdf|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB]] |01.05 |18. 7.
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|6000 |01.09.2016 17:05:26 | |2524 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Kunratice |Nevyplněno |48000 |6000 |27.06.2012 23:49:54 | |1473 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Nebušice |Nevyplněno |48000 |... 00 |779000 |19.04.2017 17:12:24 | |1297 |Sociální agenda |Statutární město Přerov |Nevyplněno |244000 |780... 0 |8000 |02.05.2012 17:55:16 | |913 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Řeporyje |Nevyplněno |23000 |
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektonicke-modely:verejny_pseudonym.xml |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|ArchiMate|{{ architektonicke-modely:zivnostensky_rejstrik.archimate |odkaz}}| |Agenda A121 - živnostenský rejstřík|Agenda A121 - živnostenský rejstřík|XML|{{ :architektonicke-modely:agenda_a1
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: