Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendy veřejné správy @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
é v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda poskytovat do propojeného datového fondu jako úda... ného datového fondu. Jde tedy o údaje garantované agendami, ve kterých jsou vytvářeny a příjemce nemusí pr... ndový identifikátor fyzické osoby), který je mezi agendami různý. Převodník těchto AIFO (ORG) je spravován... ch partnerů, údaje o čtenáři (orgán veřejné moci, agenda, Agendový informační systém atd.) jsou ověřovány
seznam_isvs1 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
sborů |0 |0 |26.06.2012 22:29:25 | |8454 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 2... ivnice |0 |0 |16.05.2019 11:51:25 | |8232 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Lysá nad Labem... raha 6 |0 |0 |21.02.2020 10:03:04 | |8277 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Městská část Praha 9... plněno |0 |0 |28.06.2018 18:21:49 | |7940 |ASDP – Agenda správy dopravních přestupků |Město Varnsdorf |Nev
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
O), cílově co nejvíce společně a jednotně, napříč agendami. * Odborné funkce - představující specializac... é jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních... íslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích// * má uveden jako první kontext 9
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy:ohlas... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... konávány OVM v rámci této vaší agendy. Pokud vaše agenda neobsahuje žádné průřezové činnosti, postupte na ... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/2021-01-12/#agenda|**agendu**]] * technický název: agenda * povinnost vyplnění: povinně * datový typ: viz defini... nost>2</spokojenost> <ovm>00007064</ovm> <agenda>A1046</agenda> <sluzba>S980</sluzba> <kanal_vstup>DATOVA_SCHRANKA</kanal_vstup> <kanal_vystup
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... , u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO) * Výměnu datových souborů s ú... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj... ^ |evidence vyměňovaných údajů – agenda publikátora |údaje jsou evidovány v agend
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
avě tohoto dokumentu se autoři setkali s hlavními agendami veřejné správy. Z těchto setkání na prvním míst... m fenoménem, který vyplynul ze setkání s hlavními agendami veřejné správy, byla na jedné straně samostatná... vky digitálních služeb lokálně v souladu se svými agendami. Bohužel a logicky často pouze v souladu s nimi... finice všech informačních překryvů (průniků) mezi agendami a že jsou vytvořeny (a federovaným známy) defin
seznam_isvs4 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|6000 |01.09.2016 17:05:26 | |2524 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Kunratice |Nevyplněno |48000 |6000 |27.06.2012 23:49:54 | |1473 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Nebušice |Nevyplněno |48000 |... 00 |779000 |19.04.2017 17:12:24 | |1297 |Sociální agenda |Statutární město Přerov |Nevyplněno |244000 |780... 0 |8000 |02.05.2012 17:55:16 | |913 |DC1 - Mzdová agenda |Městská část Praha-Řeporyje |Nevyplněno |23000 |
Informační systém základních registrů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -... eGon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E197_agendaMediaDataCtiAifo.pdf|E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB]] |01.05 |18. 7.
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch ve vaší agendě, případně pro označení, že vaše agenda žádné údaje neeviduje. Jde o údaje o objektech (n... eumožňuje editaci (např. čeká na souhlas), * je agenda jako celek editována nebo ve stavu, který neumožň... * agendový vlastní – údaj vzniká ve vaší agendě a agenda může garantovat jeho správnost a aktuálnost * a... ktu/objektu. </hidden> <hidden**c) Označení, že agenda údaje nevede** Pro rozbalení nebo schování klikně
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vašeho OVM v agendě závisí na tom, zda příslušná agenda poskytuje služby či nikoliv a také zda agendu vyk... správní smlouvy.** Pokud si nejste jistí, jestli agenda poskytuje služby veřejné správy, ověřte si to dle... 5x479}} </hidden> <hidden **g. Jak zjistit, zda agenda poskytuje služby VS** Pro rozbalení nebo schování... v kolonce „//Evidované služby VS//“ zjistíte, zda agenda služby poskytuje či nikoli. V případě že poskytuj
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: