Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |:::... ů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |:::... ů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |:::
Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ráva v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. |Výklad OeG |  | |** ** |Hnací prvek /vliv |Něco