Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Strategická |Course of action |Směr změny |Směr změny,... | | ::: |Business actor |Účastník/aktér |Účastník ... l občana apod.) | |**Účastník/aktér** |A business actor is a business entity that is capable of perform... ne or more roles that initiates or interacts with activities; for example, a sales representative who t
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ně zajištění SW licencí. ==== Pravidla pro režim Active - Active jednotlivých výpočetních uzlů ==== Staví-li se výpočetní platformy v režimu Active - Active je nezbytné mít zajištěny minimálně 3 lokality, kdy 2 lokality slouží pro samotné výpočetn
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
n seamlessly access public services and undertake activities online, irrespective of their nationality ... eir administrations, encouraging staff to take an active role in the process and promoting the use of i... d measures for central bodies: these are proposed activities to be undertaken by central bodies to supp... ing coordination: • Limited awareness of similar activities across different sectors. Administrations
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
- dělej - kontroluj - jednej (Plan - Do - Check - Act). |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkrat... rocesů, navržený Edwardem Demingem. Plan-Do-Check-Act je také nazýván Demingovým cyklem.\\ • PLÁNUJ: Na... rostředím a rozvojem technologií. |  |eGovernment Action Plan |  | |** ** |Zásada od začátku digitalizo
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kty DIA \\ 3. Informování o Interoperable Europe Act \\ 4. Informování o OOTS \\ 5. Plnění úkolů z
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
služeb. Staví-li se výpočetní platformy v režimu Active - Active je nezbytné mít zajištěny minimálně 3 lokality, kdy 2 lokality slouží pro samotné výpočetn
Formatting Syntax @wiki
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
cs 6502acme 6502kickass 6502tasm 68000devpac abap actionscript3 actionscript ada aimms algol68 apache applescript apt_sources arm asm asp asymptote autoconf
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
DCA cyklu((**PDCA** (z anglického //plan-do-check-act// tedy //naplánuj-proveď-ověř-jednej//), viz http... Demingův cyklus zlepšování, z angl. plan-do-check-act,  tedy naplánuj-proveď-ověř-jednej
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava: