Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ciálně schválený pro zastávání určité role. Zákon 365/2000 Sb. následně akreditací myslí postup, na jeh... ebo dokumentace informačního systému |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... ů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu |  |Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovisko dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] v souvislosti s předložením dokumentace programů, investičních záměrů, projek... 2 písm. v) [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]], podle něhož se jedná o takový informační systém veřejné správy, který využív
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
edeny, dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elektro... oložit dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|§ 5 zákona 365/2000 Sb.]] ==== Aplikační architektura - vrstva informačních systémů veřejné
seznam_isvs3 @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Nevyplněno |110000 |25000 |10.12.2014 14:15:16 | |3653 |IS Munis |Obec Paršovice |Nevyplněno |110000 |2... |Nevyplněno |60000 |25000 |07.01.2014 15:00:38 | |3655 |KEO |Obec Jedlová |Nevyplněno |60000 |25000 |18... evyplněno |100000 |30000 |06.06.2014 17:24:14 | |5365 |IS MUNIS |Obec Průhonice |Nevyplněno |100000 |30... lněno |80000000 |30000000 |04.08.2014 17:12:43 | |3656 |KEO |Obec Lipno |Nevyplněno |80000000 |30000000
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informační kon... Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti ... zejména ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9|zákona č.365/2000 Sb]]. === Výpisy z informačního systému veřejné správy=== Výpis z informačníh... tvoří dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p9-2|zákona č. 365/2000 Sb.]] === Výstupy z informačního systému veřejné správy === Výstup z informa
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
a co není ISVS====== ===== Úvod ===== Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... znam použitých právních předpisů ==== **Zákon č. 365/2000 Sb**., o informačních systémech veřejné sprá... atelích.“ //Poznámka pod čarou č. 4:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... bliky.“ //Poznámka pod čarou č. 38d:// Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Zákon č. 365/2000 Sb. | |Nařízení vlády ... |Zákon č. 365/2000 Sb. | |Vyhláška ... |Zákon č. 365/2000 Sb. | |Vyhláška ... kon |Zákon č. 365/2000 Sb. |Zákon
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě relativně nového ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... vernmentu, které ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 365/2000 Sb.) souhrnně označuje pojmem orgány veřejné... vernmentu, které ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., souhrnně označuje pojmem orgány veřejné
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
čtenáře, potažmo každý ISVS dle vyhlášek k zákonu 365/2000 Sb., především vyhlášky o referenčním rozhra... tvím referenčního rozhraní (§ 2 písm. j zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy)... řejné správy (KIVS), které je definováno v zákoně 365/2000 Sb. Centrální místo služeb je systém, jehož ... ního rozhraní:** * Dodržovat vyhlášky k zákonu 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy,
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání stanoviska OHA MV se řídí ustanoveními zákona 365/2000 Sb. (viz tabulka v další kapitole). V případ... t provozní dokumentaci, a to dle požadavků zákona 365/2000 Sb. a vyhlášky 529/2006 Sb. https://www.zako...  ** |**X** |** ** |** ** |** ** |** ** | |**Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy** |[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365]] |** **
eGovernment cloud @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
020 regulována příslušnými ustanoveními zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... ompare. Podle § 5 odst. 2 písm. j) a k) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... 0 Sb., která navrhuje také úpravu mj. i zákona č. 365/2000 Sb.? Budu rád za jakoukoliv radu či zpřesně... Již nyní dle § 5 odst. 2 písm. j) a k) zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ISVS. Jde o to, že dle dřívější podoby zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy,... místění řešení do Cloudu, a proto se do zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... vídající ustanovení. === Povinnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS === Podle §5 Zákona, odstavec ... T vyjadřuje z 3 hlavních institutů: - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
právy ==== Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... spray a spolupráci mezi nimi. ^**Část zákona č. 365/2000 Sb.**^**Téma** ^**Vě... rávy dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb. ... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}} Dobrý den, domnívám se, že máte v uvedené
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
/WRAP> Všechny povinné subjekty podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech jsou povinny v... vypracována na základě ustanovení § 5a, Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... uje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy... mačních koncepcí OVS bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb. upravena novelizovanou vyhláškou Ministe
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: