Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
-_metriky.docx |přílohy č. 2 k usnesení vlády 262/2022}} </WRAP> ===== Úvod ===== Níže je popsaná dat... coding="UTF-8"?> <root> <transakce> <id>234/2022</id> <vysledek>1</vysledek> <stav>schvale... >DATOVA_SCHRANKA</kanal_vystup> <cas_zahajeni>2022-05-13T09:00:00</cas_zahajeni> <cas_ukonceni>2022-05-30T12:03:00</cas_ukonceni> <etapy> <e
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ |5.12.2022|Byla přestavena témata z pozice OHA, Uherského Br... áška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 5. Rekapitulace 2022 a výhled 2023 \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pra... í.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_05122022.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20221205.docx |}}| [[https://mvcr.webex.com/mvcr/ldr.p
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
/-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]] se povinnost vztahuje na ústřední správn... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]]. **žadatelé o dotaci z evropských struk... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]] nebo oběma těmto předpisům**. Z povinn... /-/down/NANACJXK7UP1|usnesení vlády ze dne 5. 10. 2022 č. 831]], je možné požádat o stanovisko podle obo
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrech, ve znění účinném od 1. 2. 2022, registr obyvatel vede provozní údaje o využívání... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, registr osob vede provozní údaje o využívání úda... 2 zákona o základních registrech, účinného od 1.2.2022, Ministerstvo vnitra vede záznamy o přístupu k úd... zákona o základních registrech, účinného od 1. 2. 2022, Správa základních registrů vede pro účely správy
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
1262-A116-1 a A1262-A116-2 nastavíte, že od 11.11.2022 ukončujete oprávnění A1262-A116-2, bude u oprávnění platného od 11.11.2022 pouze oprávnění A1262-A116-1. {{znalostni_baze:o... 3x412}} Oprávnění do A116 s platností od 11. 11. 2022 obsahuje již jen jedno oprávnění, tak jak jste po
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
1}}. Další aktualizace měla proběhnout do 15. 11. 2022, ale z rozhodnutí místopředsedy vlády pro digitalizaci k tomu dojde již v červnu 2022, aby se požadavky mohly zohlednit při přípravě ro... du je třeba **podklady zpracovat v průběhu května 2022**. ==== Aplikace pro stažení podkladů plánu digit
Informační koncepce ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
L6AGCW2|usnesení vlády č. 931 ze dne 9. listopadu 2022]]. </WRAP> Všechny povinné subjekty podle záko... ní vedle původně zmiňovaného procesního řízení.| |2022 |Některé dílčí cíle již byly zcela nebo částe
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
o 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.3.2022 a slouží především k přehledu agend dle jednotliv... o 60%> Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.5.2022. </WRAP> <datatables> ^**agenda.kod**^**subjek
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
digitalizace úkonů, která má proběhnout v letech 2022 až 2025. Jde o způsob či prostředek, jakým dochá... alizace: jakým obslužným kanálem a k jakému roku (2022 až 2025) plánuje ústřední správní úřad vyřízení ú
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eb]]. Zde uvedený seznam je platný ke konci ledna 2022. </WRAP> Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený ... |01.09 |18. 1. 2022 | | :::
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
/2020. Report je členěn pro období před a po 5.10.2022 z důvodu rozdílných nároků vyplývajících z usnesení vlády č. 831/2022, které měnilo usnesení vlády č. 86/2020. {{url>h
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
.**, jejíž nová verze bude vydána **do konce roku 2022**. Následující text je strukturální výtah, který
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní jsem se dočetla na titulní straně, že od 27.09.2022 se již nevyplňují počty osob vykonávajících agend
Návod na editaci údajů o informačních systémech veřejné správy v Katalogu ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
soubor/rpp-kompendium-ais-metodika-rejstriku-isvs-2022-03-14a-pdf.aspx|podrobnější návod]]. **Jak údaje
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Nevyplněno |10000 |3000 |21.06.2012 13:27:53 | |2022 |Gordic WIN - DDP |Obec Vikýřovice |Nevyplněno |1
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: