Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs4 @playgroud
219 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bystřice |GORDIC spol. s r.o. |35000 |5000 |03.03.2020 15:06:10 | |6468 |IS Munis |Obec Příčovy |Obec Př... bec Chomutice |Obec Chomutice |50000 |5000 |07.04.2020 11:37:54 | |8407 |Přístup k základním registrům o... |Obec Rohatsko |Obec Rohatsko |50000 |5000 |24.03.2020 13:15:33 | |8393 |Přístup k základním registrům o... PRAHA |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |2000000 |500000 |25.03.2020 11:01:53 | |8098 |EX AISoft - IS pro vedení exeku
Informační systém základních registrů @nap
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01.01 |27. 11. 2020 | | ::: ... |01.00 |5. 11. 2020 | | ::: ... |01.00 |5. 11. 2020  | | ::: ... ]] |01.00 |5. 11. 2020  | | :::
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
|UV č.86 B1 |Kladné stanovisko|04.02.2020 | {{ dokumenty-vzory:7-b1_20_c... |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|21.02.2020 | {{ dokumenty-vzory:8-tacr_za... |UV č.86 C |Kladné stanovisko|27.02.2020 | {{ dokumenty-vzory:9-formular_haeg_c_v6_0_4_20200221.docx |}} | |Digitální archi
seznam_isvs3 @playgroud
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
čín |Statutární město Děčín |150000 |25000 |03.12.2020 11:19:52 | |7765 |MIMIS |Město Štětí |Nevyplněno ... město Pardubice |Nevyplněno |65000 |25000 |04.08.2020 13:01:26 | |7921 |IS Munis |Obec Bříství |Nevypln... o Bystřice |Město Bystřice |850000 |250000 |07.01.2020 10:06:22 | |41 |ASW - PROXIO |Městská část Praha ... ství silnic a dálnic ČR |18492000 |2690000 |17.01.2020 14:45:25 | |7953 |Evidence myslivosti |Ministerst
Slovník pojmů eGovernmentu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
k tomuto účelu užívání určeny |  |zákona č. 332/2020 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |Společenská e... ro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), |kap. 9. - Slovník pojmů | |*... vropská strategie pro období od roku 2016 do roku 2020 zaměřená na odstranění fragmentace jednotného trh... veřejné správy s asistencí úředníka. |Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby |§ 2 odst. 2  |
seznam_isvs1 @playgroud
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pavel - notář |Bernard Pavel - notář |0 |0 |12.03.2020 17:29:06 | |8491 |NIS |Elšík Petr - notář |Elšík Petr - notář |0 |0 |07.04.2020 11:38:09 | |2394 |Informační systém Generální ins... ká část Praha 22 |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |0 |0 |04.02.2020 15:19:35 | |8401 |PROXIO |Městská část Praha-Doln... služeb |Kraj Vysočina |Kraj Vysočina |0 |0 |24.04.2020 10:46:39 | |8163 |Evidence náhradní rodinné péce
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch údajů - § 16 odst. 1 písm. b) * zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... 2, § 12 odst. 4 a § 12a odst. 3 * zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 18 odst. 1 (průkaz totožnosti) * zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností - § 104 o
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]] ve změně dle [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/N... u přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]] ve změně dle [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/N
seznam_isvs2 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jiřetín |Obec Český Jiřetín |100000 |15000 |23.01.2020 17:54:52 | |7606 |KEO |Obec Horní Dvořiště |Nevyp... město Pardubice |Nevyplněno |40000 |15000 |04.08.2020 13:01:05 | |8075 |Informační systém Munis |Statut... město Pardubice |Nevyplněno |40000 |15000 |04.08.2020 13:00:27 | |7959 |Keo-X |Obec Komárno |Nevyplněno... IS |OBEC PEČICE |OBEC PEČICE |45000 |15000 |16.01.2020 14:05:10 | |7987 |IS MUNIS |Obec Choťovice |Nevyp
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
i a autentizaci (NIA). //Eidentita.cz// [online]. 2020 [cit. 2021-6-16]. Dostupné z: [[https://info.ide... ve smyslu usnesení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020. Ta, na základě zmocnění dle ZISVS, stanovuje vůč... oblasti digitalizace služeb státu je zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, ve znění pozděj... rozsahu a evidence ISVS upravuje vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systém
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem apod. Vše co podléhá usnesení vlády č.86/2020 je předmětem záměru, který je dokumentován v kata... ášení záměru učinit výdaj dle usnesení vlády č.86/2020. Formulář lze vygenerovat jako úlohu v katalogu D... |**X** |**X** |**X** | |**Usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvi... |[[https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-c-86-2020-sb-ze-dne-27-ledna-2020.aspx|https://www.mvcr.cz/
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
://ofn.gov.cz/z%C3%A1kladn%C3%AD-datov%C3%A9-typy/2020-07-01/#datum-a-%C4%8Das|Datum a čas]] * **Čas u... ://ofn.gov.cz/z%C3%A1kladn%C3%AD-datov%C3%A9-typy/2020-07-01/#datum-a-%C4%8Das|Datum a čas]] * Vazba ... ://ofn.gov.cz/z%C3%A1kladn%C3%AD-datov%C3%A9-typy/2020-07-01/#datum-a-%C4%8Das|Datum a čas]] * Vazba n... 10T12:55:50Z&se=2022-06-10T20:55:50Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=c&sig=XXX|https:%%//%%ddgdata.blob.core.
Zápis údajů o čísle dokladu do kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ění podmínek uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb. přisoudit uznávanému elektronickému podpisu z... ém QC. ===== Celkový kontext ===== Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... dy. Výkladem ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb. lze také dojít k dalšímu řešení, které spočív... ně ověřeného podpisu dle § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., není nezbytně nutné, aby údaje o kvalifikova
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 |Usnesení vlády o uložení povin... h systémů. Tato vyhláška se mění vyhláškou č. 360/2020 Sb. ... |Vyhláška č. 329/2020 Sb. |Vyhláška o sez... |Vyhláška č. 515/2020 Sb. |Vyhláška o str
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
**, kteří realizují úpravu agend dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... , proto je nutné, aby v první fázi (do konce roku 2020) katalog služeb VS obsahoval následující: * ev... ohlášených agend v RPP **nejpozději do konce roku 2020**. Následně bude nutné doplnit služby vykonávané ... í dle zákona o právu na digitální služby** (č. 12/2020 Sb., § 14 odst. 6) **úkon poskytovat školy a škol
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehled záměrů posuzovaných OHA dle UV86 @uvod_schvalovani
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
DokuWiki @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: