Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs1 @playgroud
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
sterstvo vnitra |Ministerstvo vnitra |0 |0 |12.09.2018 17:37:41 | |8234 |AthenA |Česká inspekce životníh... dí |Ministerstvo životního prostředí |0 |0 |13.06.2018 17:13:09 | |8330 |NIS |Nepomucká Alice - notářka ... rek |Ministerstvo vnitra |Nevyplněno |0 |0 |21.12.2018 16:00:10 | |8049 |Scarabeus DMS |Město Klatovy |Nevyplněno |0 |0 |15.11.2018 16:31:29 | |8036 |Mgr. Magdaléna Popková - soudní
seznam_isvs4 @playgroud
90 - počet výskytů, Poslední úprava:
l |Město Javorník |Nevyplněno |20000 |5000 |02.11.2018 15:47:13 | |7993 |KEOX |Obec Horní Slivno |Nevyplněno |20000 |5000 |06.09.2018 16:40:44 | |7936 |GORDIC Ginis Express |Obec Osek nad Bečvou |Nevyplněno |20000 |5000 |18.06.2018 17:00:28 | |7903 |KEOX |Obec Kostelní Hlavno |Nevyplněno |20000 |5000 |18.04.2018 16:18:42 | |7818 |KEOX |Obec Kochánky |Nevyplněno
seznam_isvs2 @playgroud
83 - počet výskytů, Poslední úprava:
í |Město Hodonín |Nevyplněno |70000 |14000 |01.03.2018 15:33:35 | |6220 |IS MUNIS |Obec Heřmanov |Nevypl... í |Město Hodonín |Nevyplněno |71000 |14000 |01.03.2018 15:35:33 | |1015 |VITA Úřad územního plánování |M... A |Město Duchcov |Nevyplněno |95000 |14000 |12.02.2018 16:56:56 | |5326 |IS MUNIS |Obec Hodice |Nevyplně... Město Soběslav |Nevyplněno |980000 |140000 |27.06.2018 17:34:00 | |8364 |Účetnictví a rozpočet – Ginis E
seznam_isvs3 @playgroud
81 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pelhřimov |Nevyplněno |100000000 |24000000 |26.10.2018 15:27:44 | |6205 |IS Munis |Obec Veverské Knínice... erstvo životního prostředí |250000 |242000 |06.06.2018 16:50:16 | |937 |Radnice VERA |Město Třebechovice... |Město Bruntál |Nevyplněno |914000 |242000 |14.11.2018 10:49:51 | |4721 |KEO-X |Obec DOUBRAVICE |Nevypln... tura životního prostředí |7125000 |2450000 |31.05.2018 16:38:01 | |4991 |IS_NAV_provozni |Česká průmyslo
Slovník pojmů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpečnost technického aktiva. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2. písm. a) | ... lších bezpečnostních opatření. |  |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. b) | ... nebo významný informační systém. |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. f) | ... nebo významný informační systém. |Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |§ 2, písm. g) |
Informační systém základních registrů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
|01.03 |21. 11. 2018 | | ::: ... .pdf (943.02 KB)]] |01.05 |5. 2. 2018 | | ::: ... Polozky.pdf (699,82 KB)]] |01.00 |10. 5. 2018  | |Služby založené na RPP ... 86 KB)]] |01.00 |25. 7. 2018 | | :::
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ience((Jednotné UX. //Digitální Česko// [online]. 2018 [cit. 2021-6-10]. Dostupné z[[https://wiki.digita... adu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k inform... ídány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuje jedn
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32018R1724|nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724]] (dále jako "nařízení") byla spuštěna závěre... ur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1724#d1e1096-1-1|čl. 4]] nařízení mají jak Evrops... ur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1724#d1e1311-1-1|čl. 9]] nařízení. Evropská komis
Úvod @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
znik MŘICT je dán usnesením vlády ze dne 3. října 2018 č. 629, jako následný dokument ke schválené IKČR(... je zmocnění k dokumentu. IKČR,** vydaná 3. října 2018, definuje základní požadavky na řízení a rozvoj o... koncepce ČR byla vládou schválena ke dni 3. října 2018.(( Usnesení vlády ČR ze dne 3. října 2018 č. 629 k programu „Digitální Česko“ a návrhu změn Statutu Rad
Proces tvorby architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
S ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018). Ten je rozdělen na fáze a ty dále na kroky, vys... chitektury dle TOGAF ADM, zdroj: (The Open Group, 2018), překlad MV}} ADM je postaveno na iteraci mezi... lu ADM vývoje architektur, podle (The Open Group, 2018) návrh MV}} ===== Přizpůsobení cyklu ADM pro NA... ve Znalostní databázi, stanoveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podniku architektonick
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
la Vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 3. října 2018. Cílem benchmarku je zjištění aktuálního stavu ř... trukturou a obsahem logicky navazuje na Benchmark 2018. Předmětem zájmu zůstalo všech 14 ministerstev. Z... 20 ústředních správních úřadů, avšak oproti roku 2018 došlo ke změně/rotaci vybraných ústředních správn... rk_2021_data_final.xlsx| zde}}. ===== Benchmark 2018 ===== Prvním benchmarkem v podobě, kterou předsta
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Příloha - seznam projektů 2019}} Výroční zpráva 2018 *{{ dokumenty-schvalovani:zprava_o_posuzovani_projektu_utvarem_haeg_za_rok_2018.pdf |Zpráva o posuzování projektů útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2018}} * {{ dokumenty-schvalovani:zprava_o_posuzovani_projektu_utvarem_haeg_za_rok_2018_-_priloha-seznam_projektu.xlsx |Příloha - seznam
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
|UV č.889 A+ZoISVS365 A |Kladné stanovisko|23.01.2018 | {{ :dokumenty:formular_zadosti_o_stanovisko_haeg_a_5_0_rev_20180215.docx |}} | |Zajištění pr... |UV č.889 B1+ZoISVS365 B1|Kladné stanovisko|07.11.2018 | {{ dokumenty-vzory:3-isds_2018_formular_b1_7130942_.pdf |}} |
Národní architektonický rámec @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
pringer, 2009. ISBN: 978-3-642-01309-6. **MV ČR. 2018.** //Informační koncepce ČR.// Praha : MV ČR, 2018. **OHA MV ČR. 2016.** //Metodický pokyn k žádosti o... 17. C13L. ISBN: 1-937218-43-0. **The Open Group. 2018.** //TOGAF Version 9.2.// San Francisco : The Open Group, 2018. str. 654. ISBN: 978-90-8753-679-4. ====== Všeob
Národní identitní autorita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ctvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jeho elektronická funkciona... počtu^Počet^ |**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):** |Počet aktivovaných prostředků ... a_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: