Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
znalostni_baze:soulad_ikovs [2021/07/02 14:29]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:soulad_ikovs [2021/07/23 11:48] (aktuální)
Tomáš Šedivec soulad s názvy cílů IKČR
Řádek 28: Řádek 28:
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_27analyza_sluzeb_eg_smerem_ke_komercnimu_sektoru_a_klientum|02.07 Analýza služeb EG směrem ke komerčnímu sektoru a klientům]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MV | |[[:​ikcr#​dilci_cil_27analyza_sluzeb_eg_smerem_ke_komercnimu_sektoru_a_klientum|02.07 Analýza služeb EG směrem ke komerčnímu sektoru a klientům]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MV |
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:​ikcr#​dilci_cil_28metodika_pro_verejne_zakazky_v_ict_a_eg|02.08 Metodika pro veřejné zakázky v ICT a EG]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR |
 +|[[:​ikcr#​dilci_cil_29nove_navrhy_pravnich_predpisu_na_podporu_egovernmentu|02.09 Nové návrhy právních předpisů na podporu eGovernmentu]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MV |
 |03 - ROZVOJ CELKOVÉHO PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍHO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE || |03 - ROZVOJ CELKOVÉHO PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍHO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE ||
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_31vyuziti_prostredku_esf_na_rozvoj_digitalizace|03.01 Využití prostředků ESF na rozvoj digitalizace]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR | |[[:​ikcr#​dilci_cil_31vyuziti_prostredku_esf_na_rozvoj_digitalizace|03.01 Využití prostředků ESF na rozvoj digitalizace]] |Nerelevantní pro OVM\\ \\ Povinnost MMR |
Řádek 35: Řádek 36:
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_35rozvoj_komunikacni_infrastruktury_statu|03.05 Rozvoj komunikační infrastruktury státu]] |OVM je napojeno na CMS, i nadále bude využívat KIVS. OVM provede transformaci své síťové infrastruktury,​ viz\\ \\ Záměr - X (Síťová infrastruktura) | |[[:​ikcr#​dilci_cil_35rozvoj_komunikacni_infrastruktury_statu|03.05 Rozvoj komunikační infrastruktury státu]] |OVM je napojeno na CMS, i nadále bude využívat KIVS. OVM provede transformaci své síťové infrastruktury,​ viz\\ \\ Záměr - X (Síťová infrastruktura) |
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systému elektronické identifikace EID]] |OVM umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS.\\ \\ Součást záměru X (Digitální služby) a záměru X (Mezinárodní interoperabilita) | |[[:​ikcr#​dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systému elektronické identifikace EID]] |OVM umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS.\\ \\ Součást záměru X (Digitální služby) a záměru X (Mezinárodní interoperabilita) |
-|[[:​ikcr#​dilci_cil_37prostorova_data|Prostorová data]] |03.07 Relevantní zejména pro MV a poskytovatele centrálních sdílených služeb pro prostorové informace.\\ \\ OVM provede revizi svých geodat, zváží zda je potřeba je udržovat a zahrne do plánů svého rozvoje aktivity Digitální technické mapy kraje a Digitální technické mapy veřejné správy |+|[[:​ikcr#​dilci_cil_37prostorova_data|03.07 Prostorová data]] |Relevantní zejména pro MV a poskytovatele centrálních sdílených služeb pro prostorové informace.\\ \\ OVM provede revizi svých geodat, zváží zda je potřeba je udržovat a zahrne do plánů svého rozvoje aktivity Digitální technické mapy kraje a Digitální technické mapy veřejné správy ​
 +|[[:​ikcr#​dilci_cil_38kyberneticka_bezpecnost|03.08 Kybernetická bezpečnost]] |OVM zajistí plnění cílů a povinností dle zákona o kybernetické bezpečnosti,​ vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR |
 |04 - ZVÝŠENÍ KAPACIT A KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |04 - ZVÝŠENÍ KAPACIT A KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ||
 |[[:​ikcr#​dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje\\ \\ Součást záměru X (Organizační změny) | |[[:​ikcr#​dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje\\ \\ Součást záměru X (Organizační změny) |