Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
znalostni_baze:raci_formular [2021/11/05 10:00]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:raci_formular [2022/01/13 10:14] (aktuální)
Tomáš Šedivec tabulka 35
Řádek 37: Řádek 37:
 |**Tabulka 33**     ​|Katalog bezpečnostní architektury projektu ​                                                                                     |**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | |**Tabulka 33**     ​|Katalog bezpečnostní architektury projektu ​                                                                                     |**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                |
 |**Tabulka 34**     ​|Dopady narušení bezpečnosti informací v systému ​                                                                                ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | |**Tabulka 34**     ​|Dopady narušení bezpečnosti informací v systému ​                                                                                ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                |
-|**Tabulka 35**     ​|Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu ​                                                                                  ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka 35**     ​|Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“ ​                                                                                ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​36**     ​|Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra ​        ​|**R** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**C** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka 36**     ​|Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu ​                                                                                  ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|** ** ​                ​|**R** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​37**     ​|Cloud Computing ​                                                                                                                ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|**C** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​37**     ​|Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra ​        ​|**R** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**C** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​38**     ​|Shoda se strategickými dokumenty ​                                                                                               |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**R** ​             |**C** ​              ​|**I** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​38**     ​|Cloud Computing ​                                                                                                                ​|**I** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|**C** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​39**     ​|Legislativní update ​                                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​39**     ​|Shoda se strategickými dokumenty ​                                                                                               |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**R** ​             |**C** ​              ​|**I** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​40**     ​|Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) ​                                                 |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​40**     ​|Legislativní update ​                                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​41**     ​|Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu ​                                                                 |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​41**     ​|Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) ​                                                 |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​42**     ​|Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu ​                                             |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​42**     ​|Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu ​                                                                 |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​43**     ​|Majetkoprávní vztahy ​                                                                                                           |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​43**     ​|Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu ​                                             |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|** ** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​44**     ​|Finanční připravenost ​                                                                                                          ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​44**     ​|Majetkoprávní vztahy ​                                                                                                           |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**C** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​45**     ​|Metodická připravenost ​                                                                                                         |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​45**     ​|Finanční připravenost ​                                                                                                          ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​46**     ​|Personální náročnost projektu ​                                                                                                  ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​46**     ​|Metodická připravenost ​                                                                                                         |**I** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​47**     ​|Hrubý harmonogram předloženého projektu ​                                                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​47**     ​|Personální náročnost projektu ​                                                                                                  ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​48**     ​|Související projekty ​                                                                                                           |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**I** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​48**     ​|Hrubý harmonogram předloženého projektu ​                                                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​49**     ​|Vysvětlení dalších údajů o projektu ​                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**I** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​49**     ​|Související projekty ​                                                                                                           |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**I** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​50**     ​|TCO ​                                                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​50**     ​|Vysvětlení dalších údajů o projektu ​                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**I** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​51**     ​|Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován ​                                                              ​|**C** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|**C** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​51**     ​|TCO ​                                                                                                                            ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​52**     ​|Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu ​                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​52**     ​|Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován ​                                                              ​|**C** ​                                         |**C** ​                                             |**C** ​             |**R** ​              ​|**C** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​53**     ​|Předkladatel prohlašuje,​ že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením ​                     |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​53**     ​|Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu ​                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​54**     ​|Upozornění a doporučení ​                                                                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |** ** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | +|**Tabulka ​54**     ​|Předkladatel prohlašuje,​ že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením ​                     |**C** ​                                         |** ** ​                                             |**I** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
-|**Tabulka ​55**     ​|Přílohy ​                                                                                                                        ​|**I** ​                                         |** ** ​                                             |** ** ​             |** ** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                |+|**Tabulka ​55**     ​|Upozornění a doporučení ​                                                                                                        ​|**C** ​                                         |** ** ​                                             |** ** ​             |**C** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                | 
 +|**Tabulka ​56**     ​|Přílohy ​                                                                                                                        ​|**I** ​                                         |** ** ​                                             |** ** ​             |** ** ​              ​|**R** ​                ​|** ** ​                                                                                                                                                              ​|  ​                |