Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znalostni_baze:ik_ovs [2020/05/07 15:39]
Tomáš Šedivec
znalostni_baze:ik_ovs [2021/05/31 15:35] (aktuální)
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou 529/2000 Sb., jejíž nová verze bude vydána ​k druhé ​polovině roku 2020. Následující text je strukturální výtah, který s ní je souladu a úřady ji mohou využívat.+Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou ​**529/2006 Sb.**, jejíž nová verze bude vydána ​**v polovině roku 2021** - neustálé odklady jsou způsobeny průtahy ​legislativním procesu sněmovního tisku 756 tzv. DEPO2.
  
-**{{ :vzorova-ik:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}**+Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., v níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou. 
 + 
 +Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem [[:​metody_dokument|Metody řízení ICT VS ČR]], jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná [[https://​www.mpo.cz/​cz/​rozcestnik/​ministerstvo/​o-ministerstvu/​informacni-koncepce-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--243831/​|Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]] 
 + 
 +**{{ znalostni-baze:​osnova_ik_.docx |Textová verze ke stažení}}**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 14: Řádek 18:
  
 |Název organizace|| |Název organizace||
-|IČ|| +|IČO||
 |Typ organizace||  |Typ organizace||
 |Adresa|| |Adresa||
Řádek 30: Řádek 34:
  
 Shrnutí IK pro klíčové zainteresované:​ Shrnutí IK pro klíčové zainteresované:​
-pro vedení úřadu +  *pro vedení úřadu 
-pro externí orgány (OHA) +  *pro externí orgány (OHA) 
-pro správce ISVS (věcné i technické) +  *pro správce ISVS (věcné i technické) 
-pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb+  *pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb
  
 Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti,​ zákony, agendy). Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …). Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti,​ zákony, agendy). Klíčové transformační cíle a úkoly ​ OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího,​ co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …).
Řádek 50: Řádek 54:
  
 1.1 Přehled celkové architektury OVS  1.1 Přehled celkové architektury OVS 
 +
 1.2 Přehled byznys architektury  ​ 1.2 Přehled byznys architektury  ​
 +
 1.3 Přehled architektury IS  ​ 1.3 Přehled architektury IS  ​
 +
 1.4 Přehled technologické architektury ​ 1.4 Přehled technologické architektury ​
 +
 1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií 1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií
 +
 1.6 Kontext architektury úřadu 1.6 Kontext architektury úřadu
 +
 1.7 Přehled běžících a schválených projektů 1.7 Přehled běžících a schválených projektů
  
Řádek 60: Řádek 70:
  
 2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky 2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky
 +
 2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování) ​ 2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování) ​
 +
 2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky 2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky
 +
 2.4 Shoda s cíli a principy IKČR  2.4 Shoda s cíli a principy IKČR 
 +
 2.5 Model motivační architektury úřadu 2.5 Model motivační architektury úřadu
 +
 2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu ​ 2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu ​
  
Řádek 69: Řádek 84:
  
 3.1 Architektonická vize úřadu  ​ 3.1 Architektonická vize úřadu  ​
 +
 3.2 Návrh cílové byznys architektury  ​ 3.2 Návrh cílové byznys architektury  ​
 +
 3.3 Návrh cílové architektury IS  3.3 Návrh cílové architektury IS 
 +
 3.4 Návrh cílové technologické architektury ​ 3.4 Návrh cílové technologické architektury ​
 +
 3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury ​ 3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury ​
 +
 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​ 3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack) ​
  
Řádek 78: Řádek 98:
  
 4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​ 4.1 Přehled programů a projektů informatiky ​
 +
 4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS  4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS 
 +
 4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ​ 4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět) ​
    
Řádek 89: Řádek 111:
  
 1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS  1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS 
 +
 1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ​ 1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru ​
 +
 1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  ​ 1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  ​
 +
 1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​ 1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​
  
Řádek 96: Řádek 121:
  
 2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů ​ 2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů ​
 +
 2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací  ​ 2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací  ​
 +
 2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR  2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR 
 +
 2.4 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb 2.4 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb
 +
 2.5 Cíle zlepšování v oblasti bezpečnosti služeb 2.5 Cíle zlepšování v oblasti bezpečnosti služeb
 +
 2.6 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT  2.6 Shrnutí ​ a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT 
  
Řádek 107: Řádek 137:
  
 3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS 3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS
 +
 3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru 3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru
 +
 3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS  3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS 
 +
 3.4 Návrh způsobu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​ 3.4 Návrh způsobu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu ​
  
Řádek 116: Řádek 149:
  
 4.1 Plán záměrů realizace změn způsobu řízení ICT 4.1 Plán záměrů realizace změn způsobu řízení ICT
 +
 4.2 Plán řízení kvality IS Činnosti v oblasti řízení kvality 4.2 Plán řízení kvality IS Činnosti v oblasti řízení kvality
 +
 4.3 Plán řízení bezpečnosti IS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti 4.3 Plán řízení bezpečnosti IS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti
 +
 4.4 Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat 4.4 Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat
  
Řádek 125: Řádek 161:
  
 1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce  1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce
 +
 1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce 1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce
  
Řádek 130: Řádek 167:
  
 2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce 2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce
 +
 2.2 Splnění zákonných povinností 2.2 Splnění zákonných povinností
  
   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   * Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
-  * Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ​osobních údajů.+  * Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování ​osobních údajů.
   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.   * Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.   * Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Řádek 176: Řádek 214:
  
 1.1 Základní pojmy a zkratky ​ 1.1 Základní pojmy a zkratky ​
 +
 1.2 Seznam obrázků ​ 1.2 Seznam obrázků ​
 +
 1.3 Seznam tabulek ​ 1.3 Seznam tabulek ​
 +
 1.4 Seznam literatury 1.4 Seznam literatury
  
Řádek 183: Řádek 224:
  
 2.1 Přehled agend a kompetencí OVS 2.1 Přehled agend a kompetencí OVS
 +
 2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům 2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům
 +
 2.3 Přehled a karty ISVS 2.3 Přehled a karty ISVS
 +
 2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:​ 2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:​
 +
 2.5 Přehled a karty programových/​projektových záměrů 2.5 Přehled a karty programových/​projektových záměrů