Překlady této stránky:

ICT benchmark veřejné správy

Provádění ICT benchmarku veřejné správy vychází z Metodiky programu Digitální Česko, který schválila Vláda ČR svým usnesením č. 629 ze dne 3. října 2018.

Cílem benchmarku je zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení ICT a stavu připravenosti veřejné správy na realizaci změn, které vedou k implementaci „plného“ eGovernmentu. Zaměření a struktura benchmarku je úzce provázáno s principy a zásadami obsaženými v Informační koncepci ČR a poslouží tak také jako komplement při tvorbě informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné moci. Součástí výstupů benchmarku bude identifikace příkladů dobré praxe a zajištění jejich následného sdílení.

V současné době probíhá benchmark pro rok 2021. Informace o realizaci benchmarku byla schválena na plenárním zasedání Rady vlády pro informační společnost 13. srpna 2021. Dotazník pro benchmark 2021 je k dispozici zde.

Vložte svůj komentář: