Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
190 - počet výskytů, Poslední úprava:
ge16.png?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate... ů podle standardu ArchiMate 3.1, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).))** ^Doména ... epřípustné upravovat jejich tvary dané standardem The Open Group. Vedle toho (a navíc) je ale možné vy... chiMate 3.1 a jejich lokalizace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) je 100% převzata z origináln
Formatting Syntax @wiki
136 - počet výskytů, Poslední úprava:
some simple markup language, which tries to make the datafiles to be as readable as possible. This pag... ains all possible syntax you may use when editing the pages. Simply have a look at the source of this page by pressing "Edit this page". If you want to try something, just use the [[playground:playground|playground]] page. The si
DokuWiki @wiki
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
users for its clean and readable [[wiki:syntax]]. The ease of maintenance, backup and integration makes... n connectors]] make DokuWiki especially useful in the enterprise context and the large number of [[doku>plugins]] contributed by its vibrant community allow... nge of use cases beyond a traditional wiki. Read the [[doku>manual|DokuWiki Manual]] to unleash the fu
Welcome to your new DokuWiki @wiki
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
you started. Enjoy your work with DokuWiki,\\ -- the developers ===== Create your first pages ===== ... : [[:start]]. Go on, follow that link and create the page. If you need help with using the syntax you can always refer to the [[wiki:syntax|syntax page]]. You might also want to use a sidebar.
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
podporu těchto změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní ar... ektura” dva doplňující se významy podle kontextu (The Open Group, 2018): - Formální popis systému ne... tvorby a údržby architektury úřadů TOGAF((z angl. The Open Goup Architecture Framework )) a ArchiMate, spravovaných The Open Group((http://www.opengroup.org/togaf/; [[ht
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
centrálním repozitory ve standardizovaném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format, v rozs... úřadu (Enterprise Repository) dle TOGAF, zdroj: (The Open Group, 2018)}} Vzhledem k tomu, myšlenkov... trálního nástroje se standardem výměnného formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format budou m... ný XML formát výměny ArchiMate souborů, vyhlášený The Open Group jako standard v srpnu 2015((Odkazy a F
Národní architektonický rámec @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ling Enterprise Risk Management and Security with the ArchiMate® Language.// San francisco : The Open Group, 2015. **Deleu, Regine. 2014.** //Enterprise Ar... novisko OHA k projektu.// Praha : MV ČR, 2016. **The Open Group. 2017.** //ArchiMate 3.0.1 Specification.// místo neznámé : The Open Group, 2017. C13L. ISBN: 1-937218-43-0. **T
Informační systém Evidence obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
lacek-Kern Dear Monika, if you are a citizen of the Czech Republic, you are listed in the population register. An extract from this record can be obtained from the embassy, which has the CzechPOINT system. Alternatively, as a Czech citizen, you can establish a digit
Politika souborů cookies
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
>|Used for authentication after login. This holds the necessary data to (re)login a previously authenti... ed for remembering helpful user preferences, like the size of the editor textarea.|Importance: functional|Typical content: name/value pairs in plain text|Expires: in a year |DokuWiki|The standard PHP session identifier. Used to hold tem
Slovník pojmů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase. |"The fundamental concepts or properties of a system in... t embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution." |ISO/IEC... užívá po celém světě včetně České republiky.  |  |The Open Group |  | |** ** |Transakce (byznys) |Dohod... likely a bug somewhere. It might be a problem in the dw2pdf plugin. More info has been written to the
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
la metodika NA VS ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018). Ten je rozdělen na fáze a ty d... d fází tvorby architektury dle TOGAF ADM, zdroj: (The Open Group, 2018), překlad MV}} ADM je postaven... skupení fází cyklu ADM vývoje architektur, podle (The Open Group, 2018) návrh MV}} ===== Přizpůsobení... “. )), viz vzor ve Znalostní databázi, stanoveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podni
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vnímané použitelnosti. Finstad, Kraig. (2010). //The Usability Metric for User Experience//. Interacti... ké bezpečnosti.| Pro zabránění útoku typu Man-in-the-Middle je vyžadováno zabezpečení komunikace webov... aten.no/en/person/national-registry/about/this-is-the-national-registry/|//Národní registr obyvatel//
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
odchycení za pomocí útoku typu „//MITM//“ (Man-In-The-Middle), případně off-line útoky. Útočník využív... lnit bezpečnými webovými prohlížeči; * **man-in-the-middle** je typ útoku, při kterém je útočníkem za
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rev prvků v doménách dle NAR, zdroj: MV ČR podle (The Open Group, 2017))) definice barev prvků v doméná
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchitektury úřadů TOGAF a ArchiMate, spravovaných The Open Group a užívaných jako východisko pro archit
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: