Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2020/03/02 07:37]
Tomáš Šedivec
start [2020/05/21 08:52] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 3: Řádek 3:
 {{:​logo.png?​200|}} {{:​logo.png?​200|}}
  
-Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email oha@mvcr.cz s předmětem archi.gov.cz.+Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email [[oha@mvcr.cz]] s předmětem archi.gov.cz.
  
 ---- ----
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Oblasti a dokumenty ===== ===== Oblasti a dokumenty =====
  
-  - [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce České republiky]] ​+  - [[:ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce České republiky]] ​
   - [[:​metody-dokument:​metody|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]]   - [[:​metody-dokument:​metody|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]]
   - [[:​slovnik-egov:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]]   - [[:​slovnik-egov:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]]
   - [[:​nar-dokument:​nar|Národní architektonický rámec]]   - [[:​nar-dokument:​nar|Národní architektonický rámec]]
-  - [[nap-dokument:​nap|Národní architektonický plán]] +  - [[:nap-dokument:​nap|Národní architektonický plán]] 
-  - [[vzorova-ik:ik_ovs|Osnova vzorové informační koncepce OVS]]+  - [[:znalostni-baze:znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]]
   ​   ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Řádek 67: Řádek 67:
  
   1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů)   1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů)
-  2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost,​ apod.)+  2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost, oblast prostorových dat, apod.)
   3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)   3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
   4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích,​ o veřejném zdravotním pojištění)   4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích,​ o veřejném zdravotním pojištění)
Řádek 80: Řádek 80:
 === Klíčovými zákony v oblasti eGovernmentu jsou zejména === === Klíčovými zákony v oblasti eGovernmentu jsou zejména ===
 <​markdown>​ <​markdown>​
-  * [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2020-12)+  * [Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2020-12)
   * [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-365)   * [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-365)
   * [Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111)   * [Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111)
Řádek 92: Řádek 92:
   * [Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-181)   * [Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-181)
   * [Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106)   * [Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106)
-  * [Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-222)+  * [Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2019-110) 
 +  * [Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-200) 
 +  * [Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-256) 
 +  * [Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických ​katastrálních orgánech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-359) 
 +  * [Zákon č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-183) 
 + 
 +  
 + 
 + 
  
 </​markdown>​ </​markdown>​