Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/08/30 09:19]
Tomáš Šedivec
start [2020/05/21 08:52] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 <​title>​Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR</​title>​ <​title>​Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR</​title>​
-Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[:​ikcr|Informační koncepce ČR]]+{{:​logo.png?​200|}} 
 + 
 +Toto je wiki Odboru Hlavního architekta eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email [[oha@mvcr.cz]] s předmětem archi.gov.cz. 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +===== Oblasti a dokumenty ===== 
 + 
 +  - [[:​ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce České republiky]]  
 +  - [[:​metody-dokument:​metody|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]] 
 +  - [[:​slovnik-egov:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]] 
 +  - [[:​nar-dokument:​nar|Národní architektonický rámec]] 
 +  - [[:​nap-dokument:​nap|Národní architektonický plán]] 
 +  - [[:​znalostni-baze:​znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]] 
 +   
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Přehled změn === 
 + 
 +Přeled změn (changelog) na webu naleznete na stránce **[[:​changelog|Přehled změn]]** 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Politika souborů cookies === 
 + 
 +Vše podstatné o souborech cookie na tomto webu naleznete na stránce **[[:​cookie:​policy|Politika cookies]]** 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Prohlášení o přístupnosti === 
 + 
 +Vše podstatné o přístupnosti na tomto webu naleznete na stránce **[[:​pristupnost|Prohlášení o přístupnosti]]** 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Prezentace OHA === 
 + 
 +Důležité prezentace od OHA naleznete na stránce **[[:​prezentace|Prezentace OHA]]** 
 + 
 +</​WRAP>​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +<WRAP center round help 100%> 
 +=== Vyhledávání a přehled stránek === 
 +K vyhledávání,​ které se liší od integrovaného vyhledávání v textu stránek a je dostupné v horní liště, můžete využít i následující 3 stránky řadící obsah webu dle rozdílných kritérií:​ 
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_prehled_stranek|Vyhledávání skrze seznam všech stránek na webu]] 
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_tagy|Vyhledávání skrze seznam všech tagů/​značek]] 
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_kategorie|Vyhledávání skrze vybrané kategorie stránek na webu]] 
 + 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 + 
 +==== Klíčové zákony pro ICT a eGovernment ===== 
 + 
 +Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto: 
 + 
 +  1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů) 
 +  2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost,​ oblast prostorových dat, apod.) 
 +  3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád) 
 +  4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích,​ o veřejném zdravotním pojištění) 
 +  5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy) 
 + 
 +Zde uvedené právní předpisy je třeba číst vždy v aktuálním kontextu. Kupříkladu Národní architektonický plán je zpracován ve své první verzi k 30.9.2019 s ohledem na k tomu datu platnou legislativu. 
 + 
 +V následujících měsících se očekává poměrně významná legislativní změna po přijetí legislativy o právu na digitální služby. 
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column>​ 
 + 
 +=== Klíčovými zákony v oblasti eGovernmentu jsou zejména === 
 +<​markdown>​ 
 +  * [Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2020-12) 
 +  * [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-365) 
 +  * [Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111) 
 +  * [Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2008-300) 
 +  * [Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-499) 
 +  * [Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-133) 
 +  * [Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-328) 
 +  * [Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-297) 
 +  * [Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2017-250) 
 +  * [Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-329) 
 +  * [Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-181) 
 +  * [Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106) 
 +  * [Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2019-110) 
 +  * [Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-200) 
 +  * [Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-256) 
 +  * [Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-359) 
 +  * [Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-183) 
 + 
 +  
 + 
 + 
 + 
 + 
 +</​markdown>​ 
 +</​WRAP>​ 
  
-====== Oblasti a dokumenty ====== 
  
-  * [[:​ikcr|Informační koncepce České republiky]] ​ 
-  * [[:​nap|Národní architektonický plán]] 
-  * Národní architektonický rámec - bude doplněn 
-  * Metody řízení ICT veřejné správy - budou doplněny 
-  * Slovník pojmů eGovernmentu - bude doplněn 
-  * [[:​osnova_ik_ovs|Osnova vzorové informační koncepce OVS]] 
  
-[[:​cookie:​policy|Politika cookie]]