Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
start [2019/08/12 12:11]
klimek created
start [2020/05/21 08:52] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +<​title>​Národní architektura eGovernmentu veřejné správy ČR</​title>​
 +{{:​logo.png?​200|}}
  
-Toto je wiki Odboru ​hlavního ​architekta ​ke zpracování architektury egovernmentu a souvisejících ​dokumentů.+Toto je wiki Odboru ​Hlavního ​architekta ​eGovernmentu popisující Národní architekturu eGovernmentu dle [[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce ČR]]. Pro kontaktování správce využijte email [[oha@mvcr.cz]] s předmětem archi.gov.cz.
  
 +----
  
-====== Oblasti a dokumenty ​======+<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +===== Oblasti a dokumenty =====
  
 +  - [[:​ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce České republiky]] ​
 +  - [[:​metody-dokument:​metody|Metody řízení ICT veřejné správy ČR]]
 +  - [[:​slovnik-egov:​slovnik_egov|Slovník pojmů eGovernmentu]]
 +  - [[:​nar-dokument:​nar|Národní architektonický rámec]]
 +  - [[:​nap-dokument:​nap|Národní architektonický plán]]
 +  - [[:​znalostni-baze:​znalostni_baze|Rozšiřující znalostní báze]]
 +  ​
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +
 +----
 +
 +=== Přehled změn ===
 +
 +Přeled změn (changelog) na webu naleznete na stránce **[[:​changelog|Přehled změn]]**
 +
 +----
 +
 +=== Politika souborů cookies ===
 +
 +Vše podstatné o souborech cookie na tomto webu naleznete na stránce **[[:​cookie:​policy|Politika cookies]]**
 +
 +----
 +
 +=== Prohlášení o přístupnosti ===
 +
 +Vše podstatné o přístupnosti na tomto webu naleznete na stránce **[[:​pristupnost|Prohlášení o přístupnosti]]**
 +
 +----
 +
 +=== Prezentace OHA ===
 +
 +Důležité prezentace od OHA naleznete na stránce **[[:​prezentace|Prezentace OHA]]**
 +
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +
 +----
 +
 +<WRAP center round help 100%>
 +=== Vyhledávání a přehled stránek ===
 +K vyhledávání,​ které se liší od integrovaného vyhledávání v textu stránek a je dostupné v horní liště, můžete využít i následující 3 stránky řadící obsah webu dle rozdílných kritérií:
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_prehled_stranek|Vyhledávání skrze seznam všech stránek na webu]]
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_tagy|Vyhledávání skrze seznam všech tagů/​značek]]
 +  - [[vyhledavani:​vyhledavani_kategorie|Vyhledávání skrze vybrané kategorie stránek na webu]]
 +
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +
 +==== Klíčové zákony pro ICT a eGovernment =====
 +
 +Legislativní a motivační rámec můžeme rozdělit takto:
 +
 +  1. Zákony týkající se elektronizace a EG (ISVS, základní registry, propojování údajů)
 +  2. Zákony upravující určitou oblast EG (identita, elektronické dokumenty, kybernetická bezpečnost,​ oblast prostorových dat, apod.)
 +  3. Správně procesní zákony s obecnými procesy (Správní řád, Občanský soudní řád, Daňový řád)
 +  4. Jednotlivé agendové zákony udávající procesy v agendách (Zákon o zbraních, o provozu na pozemních komunikacích,​ o veřejném zdravotním pojištění)
 +  5. Údaje vedené u agend v Registru práv a povinností (jsou referenčními a závaznými údaji o působnosti a činnostech v rámci výkonu veřejné správy)
 +
 +Zde uvedené právní předpisy je třeba číst vždy v aktuálním kontextu. Kupříkladu Národní architektonický plán je zpracován ve své první verzi k 30.9.2019 s ohledem na k tomu datu platnou legislativu.
 +
 +V následujících měsících se očekává poměrně významná legislativní změna po přijetí legislativy o právu na digitální služby.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +
 +=== Klíčovými zákony v oblasti eGovernmentu jsou zejména ===
 +<​markdown>​
 +  * [Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2020-12)
 +  * [Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-365)
 +  * [Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2009-111)
 +  * [Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2008-300)
 +  * [Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-499)
 +  * [Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-133)
 +  * [Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-328)
 +  * [Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2016-297)
 +  * [Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2017-250)
 +  * [Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-329)
 +  * [Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2014-181)
 +  * [Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106)
 +  * [Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2019-110)
 +  * [Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1994-200)
 +  * [Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2013-256)
 +  * [Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-359)
 +  * [Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu](http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-183)
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +</​markdown>​
 +</​WRAP>​
  
-  *  [[nap|Národní architektonický plán]] 
-  *  [[nar|Národní architektonický rámec]] 
-  *  [[metodyrizeniict|Metody řízení ICT veřejné správy]] 
-  *  [[ikcr|Informační koncepce České republiky]] 
-Pomocné stránky a seznamy 
  
-  *  [[specialni:​kategorie|Používané kategorie]] 
  
-(Automatically exported to Dokuwiki from Mediawiki by [[https://​github.com/​projectgus/​yamdwe|Yamdwe]] on 08/12/19.)