Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řístupu je popis nutný. V současné době ale žádný systematický nástroj popisu neexistuje a bude nutné jej
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tizujici-minimalni-pozadavky-na-kvalifikovane-eid-systemy-a-eid-prostredky.aspx|https:%%//%%www.mvcr.cz/cl... etizujici-minimalnipozadavky-na-kvalifikovane-eid-systemy-a-eid-prostredky.aspx)]]. Pro posouzení bezpečn
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
souhrnně nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služb... .mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokum
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové službě v systémech [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu|eSSL nebo samostatných evidencí ... n/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_cs<HTML></p></HTML>))<HTML></p></HTML> <HTML></li
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jejího výkonu. V tomto případě je nezbytně nutná systematická údržba těchto údajů tak, aby byly **v soula... formačního systému orgán veřejné správy vždy určí systemizované služební nebo pracovní místo, které zabezp
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěr - X (Organizační změny) | |[[:ikcr#dilci_cil_17system_zapojeni_verejnosti_a_subjektu_do_zlepsovani_eg_s... ová infrastruktura) | |[[:ikcr#dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systé... VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |[[:ikcr#dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM nav
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko je portál úředníka. === Dílčí cíl 4.1: Úpravy systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL === Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podíle... ocesní manažeři). Součástí cíle je doplnění typů systemizovaných míst, doplnění chybějících expertních pr... cit pro realizaci změn. Předmětem cíle je podpora systemizovaných služebních a pracovních míst, přinejmenš
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
komunikace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služ... tném vzhledu [[https://designsystem.gov.cz|Design system gov cz]] a jednotné struktuře [[https://archi.gov
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... |Pseudonymizace]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
del veřejné správy]], legislativa vyjádřená [[nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou|eSbírk
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum... yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|05.02.2018 17:31:33 | |1510 |Document Management System (DMS) |Ministerstvo zemědělství |Nevyplněno |5715
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samostatné stránce [[nap:integrace_informacnich_systemu|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... pce.</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#pravidla_integrace_informacnich_systemu}} ===== Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávníc... y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy]]</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#popis_integrace_informacnich_systemu}} ===== Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údaj... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
 jedné tabulce (tj. včetně údajů osobních), jde o systematické rozdělení uložených údajů tak, aby od sebe
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava: