Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |GMS – Guarantee Management System ... aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System)
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum... yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru|P... ravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru|P