Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |System software |Systémový software | ... vior (ArchiMate).\\ \\ A person, organization, or system that has one or more roles that initiates or inte... ) An application is a deployed and operational IT system that supports business functions and services. Ap... ed elements of a business service. An information system service may deliver or support part or all of one
Architektonické úložiště a nástroj
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
m pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowledge Management System), společnou údržbu a sdílení znalostí (Wiki), portá
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerging-technologies/s
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
obecnosti((Tj. dělit bloky na: Foundation, Common Systems, Industry, Company Specific. )). Doporučuje se
Proces tvorby architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ené vize. **Fáze C: Architektura IS (Information Systems Architectures)** popisuje postup vývoje architek
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvím následných dokumentů IKČR vychází z nutnosti systematicky popsat současný a budoucí stav architektury