Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samostatné stránce [[nap:integrace_informacnich_systemu|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... pce.</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#pravidla_integrace_informacnich_systemu}} ===== Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávníc... y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy]]</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#popis_integrace_informacnich_systemu}} ===== Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údaj... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Úvod
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... |Pseudonymizace]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi
NAP: Celky podle vrstev a využití
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
né s právním řádem a legislativou===== {{page>nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou}}systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou =====Agendo... to}} =====Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací====... systémů ===== {{page>nap:integrace_informacnich_systemu}} =====Portály veřejné správy a soukromoprávních
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jejího výkonu. V tomto případě je nezbytně nutná systematická údržba těchto údajů tak, aby byly **v soula... formačního systému orgán veřejné správy vždy určí systemizované služební nebo pracovní místo, které zabezp
Architektonická vize eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
del veřejné správy]], legislativa vyjádřená [[nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou|eSbírk