Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Referenční rozhraní veřejné správy
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ředávaných údajů. * Procesní provázání s [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v případě, kdy je referen... te/Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_verze_2.08_final_170206.pdf|Podmínky pro... i dokumentů, pak napojení těchto systémů na [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v rámci vnitřních vazeb.
Systémy správy dokumentů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní do archivu nebo okamžiku vyřazení a zničení je systematicky evidována jakákoliv operace týkající se evi... ntů je u veřejnoprávních původců zajištěna řádnou systematickou evidencí dokumentů v určených systémech, k... rokázání věrohodnosti původu je zcela dostačující systematická evidence a transakční protokol. Výše uve
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum... yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum
Formulářový agendový informační systém
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
y o využití údajů apod. FAIS má rozhraní na [[nap:system_spravy_dokumentu|spisovou službu]] dle [[https://... .mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|Národního standardu pro elek
eGovernment cloud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
bude využíván [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní systém (také jako DNS)]] Připra... ávy využívat [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní systém (také jako DNS)]] a přip
Elektronické úkony a doručování
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
vat systém ISDS jako integrální součást své [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronické spisové služby]]. Ú... tinuity datové zprávy, podobně jako v části [[nap:system_spravy_dokumentu|Systém správy dokumentů]], je z
Elektronická fakturace
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
o formátu elektronické faktury ISDOC (Information System Document), verze 5.2 a vyšší (který je definován ... 55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší {{tag>eFaktura eF
Referenční údaje
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
itor vykonával své povinnosti se musí řídit [[nap:system_spravy_dokumentu|povinnostmi spisové služby]]. =
Editorské agendové informační systémy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
da k výkonu existuje dokumentů evidovaný ve [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové službě nebo samostatných
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řijímáno na podatelně a evidováno v systému [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] nebo samostatné evidenci
Informační systém základních registrů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru|K
Jednotné obslužné kanály úředníků
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
služební úřady umožňuje: * Vkládání návrhů na systemizaci pracovních míst (a dále také Vlastní kontrol
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
 jedné tabulce (tj. včetně údajů osobních), jde o systematické rozdělení uložených údajů tak, aby od sebe
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
na, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formálně zakotvené stanovení NIPI schází,
Veřejný datový fond
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řístupu je popis nutný. V současné době ale žádný systematický nástroj popisu neexistuje a bude nutné jej