Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |System software |Systémový software | ... vior (ArchiMate).\\ \\ A person, organization, or system that has one or more roles that initiates or inte... ) An application is a deployed and operational IT system that supports business functions and services. Ap... ed elements of a business service. An information system service may deliver or support part or all of one
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
souhrnně nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|s... L]]. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokumentu|pravidla pro eSSL]]. Aby mohl být oběh dokumentů r... vnitra ČR [[https://www.mvcr.cz/clanek/informacni-system-datovych-schranek-isds.aspx|informační systém dat
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d... t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#System_spravy_dokumentu|Popis sdílených služeb, funkčníc... do své informační koncepce.</WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokumentu}} ===== Pravidla pro Systémy a služby spojené s
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |GMS – Guarantee Management System ... aplikace COPIS (Anti-Counterfiet and Anti-Piracy System)
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
o formátu elektronické faktury ISDOC (Information System Document), verze 5.2 a vyšší (který je definován ... 55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší {{tag>eFaktura eF
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ředávaných údajů. * Procesní provázání s [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v případě, kdy je referen... i dokumentů, pak napojení těchto systémů na [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v rámci vnitřních vazeb.
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
vat systém ISDS jako integrální součást své [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronické spisové služby]]. Ú... tinuity datové zprávy, podobně jako v části [[nap:system_spravy_dokumentu|Systém správy dokumentů]], je z
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
bude využíván [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní systém (také jako DNS)]] Připra... ávy využívat [[:znalostni_baze#dynamicky_nakupni_system|dynamický nákupní systém (také jako DNS)]] a přip
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Slovník pojmů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
se. |"The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, rela... ontextu IT systémů se jedná o pravděpodobnost, že system bude pro uživatele použitelný. |  |český překlad
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
m pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowledge Management System), společnou údržbu a sdílení znalostí (Wiki), portá
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... systemu|Integrace informačních systémů]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]] \\ [[nap:portal
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
komunikace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služ... tném vzhledu [[https://designsystem.gov.cz|Design system gov cz]] a jednotné struktuře [[https://archi.gov
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové službě v systémech [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu|eSSL nebo samostatných evidencí ... n/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_cs<HTML></p></HTML>))<HTML></p></HTML> <HTML></li
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: