Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e zaniká. * Licence na ICT produkt je vázána na specifické vlastnosti uživatele, např. na studentský statu
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje údaje použité pro službu, pokud to nevyžaduje specifické zmocnění * SPUU si pamatuje BSI pro klientský... portant>**Soukromoprávní služby se řídí vlastními specifickými pravidly!**</wrap> {{tag>"Tematická oblast"
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
(byznys) služeb úřadu (výkonu VS i provozu), tak specificky katalog služeb ICT útvaru a jeho externích pod-
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postiž... nformace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jedn
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
(NEN). V těchto oblastech nejsou zatím stanovena specifická pravidla, nicméně Národní architektonický plán
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
>KIVS jako samostatný pojem je také používán jako specifická možnost připojení do CMS. Při používání CMS/KIV
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
práva se ke svým údajům v PPDF může dostat pomocí specifických rozhraní, které mu poskytuje čtenář PPDF. Cíl... k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a  * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend... mačních systémech veřejné správy mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy (vidimace, konverze apod.) * Agendově specifické funkce veřejné správy * Funkce společného záz... kumentů, spisů a případů * Individuální (dílčí, specifické, nesdílené) funkce - typicky odborné agendové f... aným dokumentem do elektronické podatelny nebo do specifické aplikace úřadu (dle zvláštních zákonů) nebo pos... y čerpají a prezentují obslužné kanály z agendově specifických (MiddleOffice) systémů a ze systémů agendovéh
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
způsobem PVS poskytne službu úředníkům směrem ke specifickým podpůrným službám (informačním, interaktivním ... k úkonům na základě zákonných zmocnění, agendově specifických plných mocí, profesních způsobilostí (lékaři,... itálních kompetencí, využívání e-kurzů. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů podporujících rozvoj specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí, kt
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých a v případě samoobslužného portálu i kanálově specifických minimálních požadavků – standardů. Podrobné
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
liší především tím, že nabízí sdílení i agendově specifických údajů o subjektu práva. To má za následek, že
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
**Architektura rizik a bezpečnosti**, postihující specifické bezpečnostní atributy napříč doménami včetně po... referenčních modelů, vydávány i referenční modely specifické pro určité odvětví (segment) veřejné správy, na... * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendovýc
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury informačních systémů a zaměřit své síly na specifické komponenty, které souvisejí s jejich agendami a
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou systémy veřejných rejstříků, mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá... O příjemce výměny údajů. - Pokud k tomu nejsou specifické důvody, tak při výměně údajů se vyměňuje pouze
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava: