Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
práva se ke svým údajům v PPDF může dostat pomocí specifických rozhraní, které mu poskytuje čtenář PPDF. Cíl... k o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat ta... objektu) v rámci agend a  * jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agend... mačních systémech veřejné správy mohou být vedeny specifická oprávnění pro zastupování právnické osoby. V rá
Atributy modelů, pohledů a prvků
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |**Specifické atributy byznys funkce (procesu)**| ... | |**Specifické atributy informačního systému**| ... |Agendově specifické aplikace obsahující byznys logiku, algoritmy, r... |Specifické aplikace pro správu interních zdrojů
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
sdílená mezi organizacemi, bezpečnostní služba - specifický typ funkční služby pro sdílení běžných bezpečno... mezi organizacemi, základní rejstříková služba - specifický typ funkční služby pro sdílení důvěryhodných, s
Anti Vendor lock-in - Nevýhodná ujednání ve smlouvách na dodávku ICT produktů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e zaniká. * Licence na ICT produkt je vázána na specifické vlastnosti uživatele, např. na studentský statu
Seznam agend veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
á služba | |A1088 |Lidské tkáně a buňky | |A1227 |Specifické zdravotní služby | |A1242 |Zdravotnické prostře
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ých a v případě samoobslužného portálu i kanálově specifických minimálních požadavků – standardů. Podrobné
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
liší především tím, že nabízí sdílení i agendově specifických údajů o subjektu práva. To má za následek, že
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jejich technického, kódového označení. Naopak – u specifických druhů modelů (jiných než IM) případně modelů
Co je a co není ISVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í registry (§ 2 písm. a) zákona ZR), tj. čtveřici specifických informačních systémů veřejné správy, které sa