Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
udování expertních, rychle dostupných kapacit pro specifické konzultační úlohy (architektura úřadu, tvorba I... ry, vyžadující od odpovědných architektů podobnou specifickou kvalifikaci a znalosti. Za návrh, správu a roz... etodik a přístupů k budování řešení zaměřených na specifické oblasti a problémy. Architektonické vzory jsou ... projektových manažerů na straně objednatele), za specifické role ve štábu projektu, jako je architekt proje
Řízení jednotlivých ICT řešení
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification.)) pro účely zadávací dokumentace výběrového... specifikace(( Z angl. Functional & Non-functional Specification. )) pro účely zadávací dokumentace výběrovéh... tlivých kapitol státního rozpočtu budou stanoveny specifické výdajové ukazatele, které budou zahrnovat výdaj
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
duje společné koordinované řízení z obou útvarů. Specifické je, že útvar ICT zde vystupuje jak v roli techn... itostí je dvojí: - Potřeba útvaru ICT využívat specifické prostory a s nimi spojené služby - Významná p
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
(byznys) služeb úřadu (výkonu VS i provozu), tak specificky katalog služeb ICT útvaru a jeho externích pod-