Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Nákup rozšiřujících licencí pro Centrální ServiceDesk NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronick
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
rma.   ====Kde lze nalézt podrobnější popis eGON Service Bus?==== Informace k eGSB/ISSS jsou dostupné [[nap:egsb|zde]].   ====Je vyžadováno využívat eGON Service Bus pro přístup k celému sdílenému datovému fondu
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby====== eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informa
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... ovaný poskytovatel služeb online služeb (dále též Service Provider). Více také zde https://www.eidentita.cz
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 Sb., …), * závazných standardů (např. eGon Service Bus) * v provozu řadu digitálních služeb využív
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
|28834 | ==== Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP) ==== Poskytovatelů služeb je již ... 0. ==== Atributy vydávané poskytovatelům služeb (Service Providerům; SeP) ==== Následující atributy jsou ... e stát tzv. Kvalifikovaným poskytovatelem služeb (Service provider; SeP), dle postupu popsaném níže - Kaž... up ohlášení kvalifikovaného poskytovatele služby (Service provider; SeP) ==== Následující kroky popisují
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
https://archi.gov.cz/nap:egsb|eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby]] (eGSB/IS
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní síťové komunikace s rozhraním [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] | Služba... ou konektivitu mezi [[:nap:egsb|eGSB/ISSS]] (eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby, tj. sdíle
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v IT prostředí označen pojmem eGovernment On-Line Service Bus, eGSB) je unifikované rozhraní pro sdílení úd... -council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/)) > Stav AS IS: > > V současné době je
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
on, dále též jen „EAI“, nebo synonymum Enterprise Service Bus, dále též jen ESB), která nahradí P2P integra
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
EA). | |P9 |Sdílené služby veřejné správy (Shared Services) |OVM provede v rámci analýzy právních předpisů
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
line služeb na úrovních IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service). V komerční části eGC se soustředíme na poskytování různých dynamickým nák... = Zdroj: IKČR. Anglicky (pokud existuje): Shared Services Popis: Budování a využívání sdílených služeb ve
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormačních systémů prostřednictvím [[nap:egsb|eGon Service Bus / Informačního systému sdílené služby]]. [[na
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
]] poroste nabídka SaaS služeb eGC (Software as a Service, služby na aplikační úrovni), zaměřená zejména na... W a SW, či je kupovaný jako služba (Platform as a Service - PaaS). Důležité je zachytit, v jaké struktuře a
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
dí |1048000 |513000 |25.09.2017 17:04:18 | |4309 |Service desk manager Správy základních registrů |Správa z
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava: