Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v IT prostředí označen pojmem eGovernment On-Line Service Bus, eGSB) je unifikované rozhraní pro sdílení úd... -council-agrees-to-make-access-to-information-and-services-easier/)) > Stav AS IS: > > V současné době je
Co je a co není ISVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ISVS různých správců ISVS. **Webová služba (web service**) – skupina technologií a metod, které spojují i
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
EA). | |P9 |Sdílené služby veřejné správy (Shared Services) |OVM provede v rámci analýzy právních předpisů
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Nákup rozšiřujících licencí pro Centrální ServiceDesk NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronick