Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Národní identitní autorita
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
|28834 | ==== Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP) ==== Poskytovatelů služeb je již ... 0. ==== Atributy vydávané poskytovatelům služeb (Service Providerům; SeP) ==== Následující atributy jsou ... e stát tzv. Kvalifikovaným poskytovatelem služeb (Service provider; SeP), dle postupu popsaném níže - Kaž... up ohlášení kvalifikovaného poskytovatele služby (Service provider; SeP) ==== Následující kroky popisují
Propojený datový fond
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem základních registrů]] a [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informačním systémem sdílené služby]], jeji... ačními systémy navzájem zajišťuje [[nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Veškeré... vat a čerpat agendové údaje přes [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. Soukrom... a samospráva publikuje za pomocí [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] napříč v
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
bové služby založené na standardech OGC – Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service, Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service apod. Interoperabilitu služeb pro zpřístupnění prostorových informací na národ
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... a poskytovat údaje skrze systém [[:nap:egsb|eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby]] * Musí... ovaný poskytovatel služeb online služeb (dále též Service Provider). Více také zde https://www.eidentita.cz
eGovernment cloud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
orie cloudových služeb: IaaS (Infrastructure as a Service – služby na úrovni datových center, sítí a HW), PaaS (Platform as a Service – služby na úrovni standardních SW platforem, jak... u databáze, webové servery) a SaaS (Software as a Service – kompletní funkcionalita standardních nebo stand
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
======eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby====== eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informa
Komunikační infrastruktura veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní síťové komunikace s rozhraním [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]] | Služba... ou konektivitu mezi [[:nap:egsb|eGSB/ISSS]] (eGON Service Bus / Informační systém sdílené služby, tj. sdíle
Portál občana a portál veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ký AIS na systém [[nap:propojeny_datovy_fond|eGON Service Bus]], skrze který čerpá údaje publikované agenda... y Portál občana výhradně využívá [[:nap:egsb|eGon Service Bus / Informační systém sdílené služby]]. === Ko
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní je napsáno v kapitolách: * [[:nap:egsb|eGON Service Bus/Informační systém sdílené služby]] * [[nap:... "Národní identitní prostor" "Identity provider" "Service provider" IdP "Tematická oblast" eop "občanský pr
Agendový model veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormačních systémů prostřednictvím [[nap:egsb|eGon Service Bus / Informačního systému sdílené služby]]. [[na
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem základních registrů]] a [[nap:egsb| eGON Service Bus / Informačního systému sdílené služby]], při
Jednotný identitní prostor veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tane jedním z kvalifikovaných poskytovatelů (tzv. service provider). Aby přihlašování do JIP/KAAS bylo umož
Referenční rozhraní veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
=== {{page>nap:editorske_ais}} ==== eGovernment Service Bus / Informační systém sdílené služby ==== {{pa
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ny interaktivním podpůrným a poradenským kanálem (service-desk, call-me-back, apod.). * Podání nemusí vžd