Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
zpečeny před neoprávněným slučováním. Jednotlivé role Agendových informačních systémů pro činnost v pro... cesu je vymezena působnost AIS – agenda, agendové role a OVM Tento proces je popsán v samostatném dokume... váno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém... áv a povinností. Uživatel (OVM, agenda, činnostní role) musí mít povolen přístup k indikátoru s daným ná
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
y OVM]]|OVM vytvoří ve svém úřadě i v OSS rezortu role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v... a subjektů do zlepšování EG služeb]]|OVM podpoří role správců služeb a kanálů odpovídajícími (centrální... chny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a
Co je a co není ISVS
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ační koncepce zahrne. Zákon o ISVS rozlišuje dvě role subjektu ve vztahu k ISVS, a to správce [§ 2 písm... Pro zpracování informační koncepce je nutné tyto role odlišovat, resp. je nutné odlišit správce od zbylých dvou rolí, tj. role provozovatele a role uživatele. V některých případech by mohlo být obtížné odlišit provozovatele a uži
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e (Z1. a Z2.) jsou součástí nákladů na jednotlivé role viz kalkulátor „Úvodní parametry“.| | Rozhoduj
Historie digitalizace služeb
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro zajištění jednotné autorizace fyzické osoby do role úředníka. Využití [[https://archi.gov.cz/nap:kom
Osnova vzorové informační koncepce OVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í|| |Doba platnosti |5 let| |Konec platnosti|| |Role |Osoba |Datum |Podpis| |Autor||| |Schválil|||
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
jedná o probíhající proces, který nikdy nekončí. Role manažerů organizačních změn je proto méně prosazo