Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |Business role |Role |Role ve veřejné správě | | ::: |Business collab... ní spojuje prvky chování s aktivními prvky (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role s účas
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
tvořit příslušnou organizační strukturu, procesy, role, zodpovědnosti a znalosti. NAR, v návaznosti na t... bí ustanovit útvar architektury, vydefinovat jeho role, zodpovědnosti a činnosti. Dále je pak potřeba za... chitektonického úložiště. Nejdůležitější jsou ale role a zodpovědnosti pro užití architektury při řízení... a slouží a co se od ní očekává. ===== Ustavení a role architektonických útvarů a orgánů ===== Útvar a
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejich atributy, typy diagramů, dodatelné výstupy, role a zodpovědnosti a podobně. ===== Doporučení pro
Referenční modely a klasifikační rámce
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
dimenze představuje členění aplikací podle jejich role v podpoře hodnotového řetězce organizace. Zjednod
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zejména zaměřená na procesy, služby, organizaci, role a zodpovědnosti. * Architektura informačních sy