Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tění všech ostatních předpokladů a zdrojů dle své role a pozice ve veřejné správě, bez přímé souvislosti... innost věcných správců, například prostřednictvím role digitálního zmocněnce. (4) Koordinaci a řízení či... a bezpečnosti, která může zahrnovat i odpovědnost role architekta kybernetické bezpečnosti podle právníc... primárních aktiv a garanta podpůrných aktiv. Tyto role by měly být v orgánu veřejné správy přiděleny vžd
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ná na působnost OVM, služby, procesy, organizaci, role a zodpovědnosti. * **Architektura informačních
Architektonická vize eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý byznys úřadu, tj. všechny jeho procesy, funkce, role, zodpovědnosti apod., tak způsob centrální koordi