Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
klíčových rolí k rolím méně významným. Klíčovými rolemi jsou v této fázi role, které budou vytvářet novou koncepci řízení ICT ve VS, navrhovat architekturu s... CT jsou v ICT VS potřební odborníci například pro role z oblasti strategického plánování a řízení transformačních změn, tedy zejména role architektů úřadu nebo programových a projektových
Řízení jednotlivých ICT řešení
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
něnost zahájení) a klíčové na aktivitě zúčastněné role. Popisy jednotlivých výše uvedených fází každé ž... o fáze každé etapy nutné respektovat. - Dotčené role – výběr rolí, které by se měly na výkonu aktivit ... tupy a nejen termíny, ale i výstupy) a účastníci (role). - Postup a způsoby řízení - posloupnost dílčí... se bude řešení používat (funkce, procesy, služby, role, výstupy-produkty, apod.) * IT koncept - jak
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
t následující základní východiska: - **Klíčové role a kompetence –** jednoznačně nastavit pravomoci a... projednání s odbornou veřejnosti. ===== Klíčové role v ICT a eGovernmentu ===== Stejně tak, jako met... mněji člení nejméně na následující specializované role: * **Provoz** – pořizování a správa komodit, ... d veřejné správy, je ustavit níže uvedené klíčové role správy ISVS nebo provozního systému. Podrobný po
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
budoucího, lepšího stavu informatiky úřadů a její role v rámci digitální transformace. ===== Zjednoduše... * metodické řízení a výkon konkrétních agend VS (role věcného správce), * útvary odpovědnými za poskytování informační podpory těmto agendám (role technického správce), - nedostatečná úroveň spe... ou zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti
Úvod
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rany vedení, * obsahuje přehled klíčových rizik role CIO ICT, včetně doporučení, jak tato rizika elimi... strukturálních fondů * Správci rozpočtu a další role, a to zejména díky možnosti, využívat společný a... které jej o to požádají a kde nepostačí předchozí role rádce. * Kontrolní orgán (jako stavební úřad) p... legislativní zdroje určující kompetence, procesní role, omezení, aj., podstatné pro MŘICT. Jsou to zákon
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
h údajů je nutné na sebe vzájemně mapovat klíčové role a sladit jejich povinnosti na jedné straně a klíč... a dovednosti na druhé straně. Jde zejména o tyto role: * správce, společní správci, * zpracovatel,... jí jejich věcní správci ve spolupráci s odbornými rolemi GDPR. Informační systémy, v rámci kterých uživ... sady „Privacy by Default“ a „Privacy by Design“. Role útvaru ICT je klíčovou ve všech fázích životního
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
návrh org. změny, kterou v rámci ICT vytvoří nové role, a to včetně rámcového popisu pracovní náplně těc... ávrh personálních opatření, kterým nově vytvořené role obsadí, * návrh zajištění minimálního obsaz