Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zvoje informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ty==== Legislativní rámec otevřených dat v České republice tvoří jejich úprava obsažená v Zákoně č. 106/199
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice musí mít svůj odpovídající systémový dohled. Obd
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a Starcos od výrobce Giesecke&Devrient je v České republice poskytována společností První certifikační autor
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bilního telefonního čísla, registrovaného v České republice. Tato metoda přihlášení usnadňuje použití NIA ID
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Geograficky ITS propojuje krajská města v České republice v kruhu, s propustností až 10Gb a dále nově pokr
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastn
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Informační koncepce ČR je záva... ramu 2021–2027 ==== Podpoře eGovernmentu v České republice se z operačních programů EU připravovaných pro p... pskou komisí ohledně podpory eGovernmentu v České republice, ale především jako výchozí materiál pro následn
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy** v České republice. IKČR se aktualizuje v pětiletých cyklech a je v
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ějí a uvádějí do oběru rostlinné komodity v České republice |Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístupnění k náhledu nebo dalšímu užití má v České republice dlouhou tradici, která je podporována trvalým zá... é informace (NIPI) upravena a definována, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formá... e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně b
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. |Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis... cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy ... í číslo osoby. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let - § 5a odst. 1 zákona o ISVS. *
Slovník pojmů eGovernmentu
255 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava: