Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zvoje informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.
Globální architektura propojeného datového fondu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
mní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Co je a co není ISVS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let - § 5a odst. 1 zákona o ISVS. *