Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

CzechPOINT
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. |Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis... cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy ... í číslo osoby. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat
Prostorová data a služby nad prostorovými daty
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístupnění k náhledu nebo dalšímu užití má v České republice dlouhou tradici, která je podporována trvalým zá... é informace (NIPI) upravena a definována, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formá... e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně b
Identifikace klientů veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikační prostředky právnických osob v České republice nevydávají. Je tomu tak proto, že právnická osob... ekvivalentní např. občanským průkazům, se v České republice nevydávají. Zatímco samotná autentizace fyzické
Otevřená data
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ty==== Legislativní rámec otevřených dat v České republice tvoří jejich úprava obsažená v Zákoně č. 106/199
I.CA
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a Starcos od výrobce Giesecke&Devrient je v České republice poskytována společností První certifikační autor
NIA ID
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bilního telefonního čísla, registrovaného v České republice. Tato metoda přihlášení usnadňuje použití NIA ID
Integrovaná Telekomunikační Síť
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Geograficky ITS propojuje krajská města v České republice v kruhu, s propustností až 10Gb a dále nově pokr
Registr osob
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Sdílené provozní informační systémy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
čních programů ze strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2014 - 2020. Funkcionalita
Sdílené služby INSPIRE
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í k 34 tématům 3 příloh Směrnice INSPIRE. V České republice se tak děje prostřednictvím Národního geoportálu